Nieuws

“Dagelijks ongevallen op de werkvloer die in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden”

Monitor arbeidsongevallen 2021

Jaarlijks stelt de Arbeidsinspectie een Monitor arbeidsongevallen op die wordt gebaseerd op de informatie die verzameld wordt bij ongevalsonderzoek. Een praktisch handvat wat inzicht geeft in het eigen werk van de Arbeidsinspectie, maar ook voor bedrijven.

Kengetallen

  • In 2021 werden er 3.482 arbeidsongevallen gemeld
  • Dit heeft 2.038 keer tot onderzoek geleid
  • De meeste ongevallen (per 100.000 banen) vinden plaats in de sectoren afvalbeheer, bouw, industrie en de sector landbouw, bosbouw en visserij.

(Bron: Monitor arbeidsongevallen 2021, Arbeidsinspectie)

Bekijk de monitor arbeidsongevallen 2021

De volledige monitor Arbeidsongevallen bekijken? Bezoek de site van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Over de Monitor arbeidsongevallen

Door jaarlijks de Monitor arbeidsongevallen op te stellen wil de Nederlandse Arbeidsinspectie bijdragen aan het leren van (ernstige) arbeidsongevallen, met als doel dat deze vaker voorkomen worden. De inhoud van de Monitor arbeidsongevallen wordt gebaseerd op data van inspecteurs, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

ISO en arbowetgeving
Arbo & Veiligheid

Aan de slag met veiligheid

Ondersteuning nodig bij het opstellen en in werking stellen van jouw arbobeleid, RI&E of bedrijfshulpverlening? Bekijk al onze expertises.
Bekijk Arbo & Veiligheid
Lees verder

Meer berichten over Arbo & Veiligheid