Blogs

Gestructureerd energiebeleid met de energietransitieladder

de weg omhoog

Hoe creëert de energietransitieladder een weg naar energietransitie op maat? Energietransitie begint steeds meer vorm te krijgen in Nederland. De Nederlandse overheid stelt steeds strengere eisen rondom verduurzaming en energietransitie.

De weg naar energietransitie op maat

In de dagelijkse werkelijkheid realiseren bedrijven zich vaak niet dat het bedrijf ook kosten bespaart door te investeren in energiebesparende maatregelen. Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, bij veel bedrijven is er op energiegebied nog veel winst te behalen. De driestappenstrategie Trias Energetica vormt een vaste basis voor iedereen die aan de slag gaat met energiebeheer – voorkom verspilling, gebruik duurzame bronnen en maak efficiënt gebruik van energie.

Waar moet je beginnen?

Veel bedrijven weten echter niet waar ze moeten beginnen en weten ook niet welke ambitie ze nastreven. Met het gevolg dat ze een ad-hocbeleid voeren rond het voldoen aan de wet- en regelgeving. Bedrijven missen het inzicht en het overzicht in het maken van haalbare stappen. BMD Advies biedt in de vorm van de energietransitieladder gerichte hulp bij het maken van de vertaalslag naar gestructureerd energiebeleid.

Ervaringen uit de praktijk

Vanuit onze ervaringen die zijn opgedaan in de praktijk hebben wij de energietransitieladder ontwikkeld die bedrijven op weg helpt naar een energietransitie op maat. Door onze systematische aanpak met de energietransitieladder groeit een bedrijf stap voor stap naar energieneutraliteit en draagt het bij aan het beteugelen van de klimaatverandering. En het mes snijdt aan twee kanten: de energiekosten dalen en worden in de roerige energiemarkt een beter beheersbaar onderdeel van de bedrijfskosten. Tegelijkertijd voldoet je bedrijf ruimschoots aan de wettelijke verplichtingen.

Nulmeting en ambitie

Met de energietransitieladder maken we een begin met een transitie. Deze dienst stelt ons in staat om de huidige situatie op transitiegebied bij bedrijven in kaart te brengen. We beginnen met de nulmeting en de ambitie. Bedrijven moeten vooraf kenbaar maken wat de doelstellingen en de ambities zijn omtrent energietransitie. Deze “stip aan de horizon” is het eindpunt dat je wilt bereiken. De stip wordt gekoppeld aan een tree op de energietransitieladder. Hoe hoger de ambitie, hoe hoger het bedrijf op de ladder wil komen. Na het bepalen van de ambities en doelstellingen wordt een nulmeting doorgevoerd. Er wordt bekeken waar het bedrijf nu staat met betrekking tot de energietransitie. Hierdoor is eenvoudig te zien welke uitdagingen binnen je bedrijf op korte, middellange en lange termijn geschikt en haalbaar zijn om de ambitie te behalen.

Rapportage met plan van aanpak

Na het invullen van de ladder komt er een rapportage waarin vermeld wordt wat de score is van het bedrijf. Deze score vergelijken we met de doelstellingen en de ambitie om zo gestructureerd energiebeleid op maat te bepalen. Door middel van een plan van aanpak wordt er gekeken hoe de doelstellingen in het juiste tijdpad behaald gaan worden.

Neem contact op

Sluit aan bij de energietransitie!

Of je het nu doet voor het milieu, of voor de rekening aan het einde van het jaar. BMD Advies ondersteunt! Neem contact op om aan de slag te gaan.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant