Blogs

Klimaatomstandigheden in relatie tot fysieke belasting

Includeren van klimaatomstandigheden bij het beoordelen van fysieke belasting in werksituaties. Een warme aanbeveling tot het leggen van verbanden tussen arbeidshygiënische risico’s.

Meetmethode fysieke belasting

Als adviseur Arbo en Veiligheid voer ik regelmatig verdiepende onderzoeken uit over fysieke belasting. Hierin viel het mij op dat klimaatomstandigheden niet of maar beperkt in de meetmethodes voor fysieke belasting zijn terug te vinden. Dat terwijl dit fysiologische impact heeft op het lichaam van de werknemer.

Verdiepend onderzoek optimaliseren

De impact van klimaatomstandigheden is in de literatuur en bij professionals wel grotendeels bekend, maar wordt nog niet altijd meegenomen in verdiepend onderzoek. Om klachten en gezondheidsschade te voorkomen moet er wat gebeuren. In het kader van mijn opleiding Arbeidshygiëne bij de PHOV hebt ik recent onderzoek gedaan naar hoe een verdiepend onderzoek is te optimaliseren.

Scriptie met verschillende onderzoek wijzen

Om te bepalen welke impact klimaatomstandigheden hebben op fysieke belasting én hoe je dit in je beoordelingen meeneemt is door mij op verschillende wijzen onderzocht. Deels met een literatuuronderzoek waarbij ik in kaart breng welke informatie er voor professionals beschikbaar is, deels met een vragenlijst voor professionals én tot slot met een viertal interviews. Dit met het doel om een huidige situatie uit een te zetten en om te kijken hoe dit is te verbeteren. Alles samengebracht in mijn afstudeerscriptie; ‘ Includeren van klimaatomstandigheden bij het beoordelen van fysieke belasting in werksituaties’.

Wil je meer weten over mijn resultaten en uitgangspunten? Lees hier in mijn scriptie verder welke resultaten tot mijn adviezen hebben geleid.

Tot slot: Mijn onderzoekresultaat leidt tot een warme aanbeveling voor andere arbo professionals door verbanden te leggen tussen de verschillende arbeidshygiënische risico’s. Mijn advies vanuit de conclusies aan deze professionals luidt; voeg een objectieve waarde (door middel van temperatuurmeting of WBGT meting) toe aan je onderzoek wanneer je fysieke belasting beoordeelt!

 

Lees verder

Ook interessant