Blogs

Procedures en Management of Change

In februari 2021 schreef ik al over een aantal stappen die bijdragen aan het soepel verlopen van een aanvraag Omgevingsvergunning. Daarin benoemde ik het issue dat inhoudelijke aspecten in een aantal gevallen laat inzichtelijk worden. Het oproepen om dat te verbeteren is één, het daadwerkelijk komen tot een verbetering is twee.

In de praktijk

In de uitvoering van de dagelijkse gang van zaken, in combinatie met een veranderingsproces (bijvoorbeeld productieverhoging) komen zoveel aspecten naar voren dat idee, ontwerp, uitwerking en toepassing door elkaar gaan lopen. Dat draagt niet bij aan een soepel proces voor een aanvraag voor toestemming. Wensen, vragen, antwoorden en mogelijkheden grijpen in elkaar. Als het bijvoorbeeld de wens is om de productie te verhogen, komt de vraag welke milieuhygiënische of arbotechnische kaders daarmee samenhangen op tafel. Emissies intern en extern moeten inzichtelijk zijn, belasting op de fysieke leefomgeving moet duidelijk worden en het grondstoffengebruik in samenhang met afvalproductie. En dit is niet uitputtend.

Management of Change

Als QHSE manager ben je verantwoordelijk voor het beantwoorden van veel vragen of voor het doorvertalen van vraag en antwoord aan specialisten. Het helpt je dan enorm als je een goede methodiek hebt om veranderingen te kwalificeren en te kwantificeren. Een MOC procedure kan daarbij erg nuttig zijn. Tijdens onze compliance bezoeken (bijvoorbeeld in het kader van Sufficio) komt de vraag naar het bestaan van een dergelijke procedure vrijwel altijd op tafel. En vaak is de MOC-procedure wel beschreven, maar is de aantoonbaarheid van het volgen van de MOC stappen beperkt of helemaal niet aanwezig. En zijn de bouwstenen ervoor vaak ook niet inzichtelijk. Zoals een overzicht van de emissies in massa en concentratie per emissiebron (water, lucht, bodem), of geluidemissie en de lastigere emissie van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Of voor welke verandering je wel of geen externe toestemming moet verkrijgen.

Oproep: Stel een maatwerk MOC-procedure op!

Voor zowel het uitvoeren van dagelijks taken als het kunnen schakelen in geval van veranderingen, zijn deze inzichten erg handig. Emissieprofielen en MOC procedures zijn maatwerk. Er zijn wel handreikingen beschikbaar, maar je moet deze specifiek toesnijden op jouw situatie.

Bij deze daarom de oproep om een op maat gemaakte MOC procedure op te stellen plus een passend overzicht van de vrijkomende emissies en bijbehorende milieuruimte. Dat is vaak een complexe of omvangrijke actie, maar het helpt je bij iedere verandering en het beantwoorden van vragen tijdens procedures.

Lees verder

Meer blogs van onze collega's