Blogs

Praktisch arbobeleid voor het MKB: 6 tips

Het is niet vanzelfsprekend dat het voldoen aan wetgeving motiveert om tot een RI&E over te gaan ofwel deze actueel te houden. Maar uitsluitingen op een verzekering waarbij hoge bedragen zijn verzekerd. Dat kan wel een trigger zijn. Daarom is mijn advies: het voldoen aan (Arbo)wetgeving en verzekeringseisen voorkomt problemen in de toekomst!

Tips voor arbobeleid praktisch vertaald

Behoort jouw bedrijf tot het mkb? Dan is bij het organiseren van het arbobeleid soms nog winst te behalen. De nieuwe bepalingen in de Arbowet bieden elke Arbo professional houvast om het gesprek over arbozorg- en preventiebeleid nieuw leven in te blazen. Benieuwd hoe je dat doet? Ik geef je 6 tips!

Tip 1: Ga eens op de stoel van het management zitten

Benader de aandachtspunten vanuit mogelijkheden. Vraag je af wat je in hun positie zou doen. Kennis van de positie waarin je bedrijf zich bevindt, is essentieel. Het is vragen stellen, verdiepen in de klant/contactpersoon, rondlopen, het gesprek aangaan met collega’s en analyseren hoe de ondernemer tegen zaken aankijkt vanuit zijn positie. Met die informatie formuleer je een advies waarbij rekening wordt gehouden met het draagvlak en de acceptatie.

Tip 2: Schep duidelijkheid over invulling van rollen

Als kleine mkb’er is het lastig om de rol van de preventiemedewerker in te vullen. De nieuwe Arbowet heeft hierin veranderingen aangebracht. Door de rol verschillend in te vullen door uiteenlopende personen. Communiceer daarna duidelijk binnen jouw bedrijf wie de preventiemedewerker is, wat diens specifieke rol is en wat wordt verwacht.

Tip 3: Korte versus langere termijn

In kortetermijnveiligheidsaspecten en langere chronisch gezondheidsrisico’s bij het werk zit verschil. De laatste is niet alleen abstracter en minder herkenbaar, maar vraagt om langetermijninvesteringen en prioriteiten stellen. Krijg inzicht en grijp de mogelijkheid aan om chronische risico’s aan te pakken in het beleid.

Tip 4: Leer van de medewerkers

Grote kans dat door medewerkers te betrekken bij het inventariseren en het oplossen van risico’s de betrokkenheid groter wordt. Samen weet je ook meer. Laat  arbeidsomstandigheden op de agenda staan. Luister naar opmerkingen en voorstellen van de medewerkers. Door daar aandacht aan te besteden, neem je de inspanningen van deze medewerkers serieus.

Tip 5: Prikkelen

Prikkel of daag je werkgever uit. Stel samen met hem vast wat de doelen zijn en welk veiligheidsniveau en imago daar bij past. Zijn dit zaken waar jouw bedrijf zich mee wil associëren? Geef aan hoe je als ondernemer met kleine stapjes toch grote (veiligheids)doelen bereikt en welke inspanning daarbij hoort.

Tip 6: Leren van elkaar

Een achterliggend doel van de Arbowet is het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende professionals die betrokken zijn bij gezond en veilig werken, bijvoorbeeld de samenwerking tussen de eigen medewerkers en de Arbo deskundigen. Gebruik aanwezige interne deskundigheid en zet externe deskundigheid in om het interne kennisniveau te verhogen.

Tot slot handig om te weten

Een mkb-bedrijf met 250 of 50 werknemers is een groot verschil. Bij kleine bedrijven vindt arbozorg en preventiebeleid vaak ad hoc en per incident plaats. De noodzaak voor een arbobeleid wordt dan ook pas na een ongeval of incident tastbaar. Misschien is voor jouw bedrijf de Arbowet gevoelsmatig groot en ver weg. Daarom is het nog belangrijker dat je expertise inschakelt om stapsgewijs de preventieve acties in te passen op elk niveau.

Lees verder

Ook interessant