Blogs

Op zoek naar een preventiemedewerker? Gebruik deze taakomschrijving!

Op zoek naar een preventiemedewerker? Met deze taakomschrijving helpen wij je verder. Dit is maar een voorbeeld van hoe deze rol ingevuld kan worden, in werkelijkheid verschillen de taken per organisatie. Toch hoop ik je hier een handvat mee te geven.

Preventiemedewerker

  • Functiebenaming: Preventiemedewerker
  • Niveau: De preventiemedewerker werkt op mbo-niveau.
  • Plaats in de organisatie: De preventiemedewerker legt verantwoording af aan de directeur, om de onafhankelijke positie zeker te stellen.
  • Tijdsbesteding: 0,4 FTE
  • Instemming: Het benoemen van de preventiemedewerker en zijn taken vindt plaats nadat de OR schriftelijk instemming heeft gegeven.
  • Functiecontext: De preventiemedewerker ondersteunt de organisatie bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en is verantwoordelijk voor het correct invullen van de taken genoemd in de activiteiten en het uitvoeren van het plan van aanpak.
  • Verantwoordelijkheden: De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het correct invullen van de taken genoemd in de kernactiviteiten en het uitvoeren van het plan van aanpak.
  • Bevoegdheden: De preventiemedewerker is bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan medewerkers, management en OR. De preventiemedewerker heeft een eigen budget, middelen en tijd voor ondersteuning door derden. Deze worden vastgelegd in de RI&E en worden jaarlijks bijgesteld indien nodig. Deze heeft mandaat voor het bezoeken van werkplekken en het raadplegen van externe Arbodeskundigen.

Het functieprofiel

Een korte omschrijving van het functieprofiel preventiemedewerker op het gebied van opleidingseisen, competenties, vaardigheden en activiteiten.

Opleidingseisen

De minimale opleiding is een algemene preventiemedewerker opleiding van minimaal drie dagdelen, aangevuld met specialistische opleidingen. De onderwerpen voor deze opleidingen komen voort uit de RI&E. Jaarlijks evalueren preventiemedewerker en leidinggevende het opleidingstraject en passen dit aan.  Iedere preventiemedewerker is lid van de beroepsvereniging (BvAA.nl).

Competenties

Communicatief sterk. Oplossingsgericht denken en werken. Toegankelijk voor collega’s en directie. Goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken binnen de praktijk. Beschikt over voldoende inzicht in arbeidsomstandigheden in het bedrijf en de wijze waarop deze worden aangepakt. Kennis hebben en gebruik maken van het arbo-voorlichtingsmateriaal. Mee kunnen werken aan het (laten) uitvoeren van een (branche) RI&E en het plan van aanpak. Voor dat plan van aanpak in het bedrijf draagvlak kunnen organiseren. Als trekker (stimulator) kunnen optreden bij het inrichten en uitvoeren van een goed arbobeleid. Het kunnen omgaan met arbozorg(systeem)elementen, Arbowetgeving en normen.

Vaardigheden

Beheersing Nederlandse taal. Administratief onderlegd. Goede voorbeeld geven. Inlevingsvermogen situatie medewerkers. Communicatie/samenwerking.

Activiteiten preventiemedewerker

Overlegt eenmaal per kwartaal met zijn leidinggevende. Overlegt tweemaal per jaar met de directie. Overlegt viermaal per jaar met de ondernemingsraad. Overlegt tweemaal per jaar met de bedrijfsarts. Verzorgt de contacten met externe diensten zoals de arbodienst. Evalueert tweemaal per jaar de dienstverlening met de arbodienst. Is naast de directie het aanspreekpunt voor de inspecteur van de NLA (Vanaf 1 januari 2022 is de naam Inspectie SZW veranderd naar “Nederlandse Arbeidsinspectie” ofwel NLA).

Hoe pak je het aan in jouw organisatie?

Wil je meer weten over de functie van preventiemedewerker in jouw organisatie of de risico-inventarisatie en -evaluatie? Dan ga ik graag met je in gesprek!

Lees verder

Ook interessant