Blogs

Werelddag veiligheid & gezondheid: op het werk

Wat is nu het grootste kapitaalgoed van uw organisatie? De machines? De middelen? Het mooie pand of die luxe auto die er voor staat? Of de mensen? De vraag is ook anders te definiëren: wat is de zwakste schakel in de organisatie…? Op 28 april 2023 is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid.

Een gezonde organisatie

Zorgen voor veilig en gezond werken vraagt constante inzet. Met de juiste arbo- en veiligheidsoplossingen vul je die professioneel in. Verantwoordelijkheidsgevoel, motivatie en stimulans dat is de crux. Geen discussie maar samen overleggen hoe je jouw collega’s gezond houdt, voor vandaag, morgen en ook later. Een gewone griepgolf kan al een gat slaan in je personeelsbestand. En de krapte op de arbeidsmarkt (personeel tekort/onmisbaar) zet een personeelsbestand al op scherp.

Iedere dag schrikken we op van een (noodlottig) ongeval tijdens werkzaamheden. Een hand in een draaiende machine, een val van een steiger, verstikking in een besloten ruimte, een ongeval in het verkeer. Wat ligt hieraan ten grondslag? De werkdruk? Onkunde? Gebrek aan voorlichting? Ongeconcentreerd handelen? Een combinatie hiervan?

Preventief aan de slag

Een ongeval: wat doe je hieraan en hoe is dit te voorkomen? Door met die vraag te beginnen, zet je een goede en belangrijke stap. De Arbowet bepaalt dat iedere werkgever een zorgplicht heeft voor zijn personeel. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een begin om duidelijkheid te krijgen waar risico’s liggen in jouw bedrijf en welke maatregelen je hiervoor treft. Maar ook goed opgeleide collega’s, aandacht voor PSA (psychosociale arbeidsbelasting), minder ziekteverzuim, verbeterde capaciteit, minder stress en werkdruk omlaag spelen een rol.

Kortom, het streven naar een gezonde organisatie met:

  1. een actuele RI&E met Plan van aanpak
  2. een ondersteunende preventiemedewerker
  3. periodieke voorlichting veilig werken met instructies

Wat is jouw rol?

Is er sprake van een hoog ziekteverzuim en puilen de orderboeken uit, dan staan de prestaties van je onderneming mogelijk onder druk. Daartegenover is er momenteel overal een tekort aan capaciteit (de werkloosheidscijfers zijn uitermate laag). De uitdaging zit hem in het op orde brengen van tal van onderdelen. Dat is erop gericht om betere resultaten te boeken bij de aanpak van bestaande en toekomstige arbeidsrisico’s. Focus op preventie. Als we even kijken welk nieuws op ons afkomt de laatste tijd dan hebben we het in Europa goed. Maar business continuïteit hangt samen met het doorgaan van productie, met de juiste grondstoffen of nog beter met duurzame grondstoffen.

Veiligheid op de werkvloer

Het opstellen van een arbobeleid omvat meer dan alleen een RI&E. In samenwerking met werkgevers, brancheorganisaties en overheden wordt jaarlijks een Arbovisie opgesteld. Die van 2040 kijkt verder vooruit. Het is geen nieuws dat de Inspectie NLA constateert dat er nog steeds te veel mensen gezondheidsklachten hebben die aan het werk  toe te schrijven zijn.

Hoe zorg je voor veiligheid op de werkvloer? 7 tips voor het verbeteren van veiligheid op de werkvloer

  1. Alles begint bij de betrokkenheid van het management.
  2. Maak weerstanden bespreekbaar en los ze op.
  3. Beïnvloed en beloon veilig gedrag.
  4. Luister naar je collega’s.
  5. Los veiligheidsproblemen zo laag mogelijk in de organisatie op.

Met dit alles zetten we je weer aan het denken. Bekijk de onderwerpen niet alleen vanuit de ondernemer en jouw QHSE-rol maar ook vanuit je collega’s. Hebben die zin in dit alles, dan stuur je ze de goede kant op met het doel: gezondheid op het werk. Niet alleen op de werelddag veiligheid en gezondheid, maar continu ofwel: doorlopend elke dag.

Kennis, praktijkervaring en inzicht in één.

Is er bij jou al een preventiemedewerker aan de slag met praktische kennis en kunde? Na onze cursus Preventiemedewerker ben je vertrouwd met relevante arbo-onderwerpen en neem je voorbeelden en ervaringen mee terug naar de werkvloer.
Cursus Preventiemedewerker
Lees verder

Ook interessant