Nieuws

Calamiteit: beperk schade aan milieu en omgeving

Het is belangrijk om tijdens en vlak na een calamiteit meteen de juiste acties in te zetten om de milieuschade aan de omgeving te beheersen. Nog beter is het om proactief te zijn en vooraf de gevolgen van calamiteiten voor het milieu en het bedrijf in kaart te brengen. In dit blog een aantal punten van aandacht. Voorkomen is beter dan genezen!

Gevolgen vooraf beperken

Het 100% afdekken van gevolgen voor het milieu en omgeving na een calamiteit is een utopie. Maar er zijn mogelijkheden om de gevolgen te beperken. Daarmee bevorder je niet alleen de bedrijfscontinuïteit, je draagt ook bij aan het voorkomen van schade. Niet alleen voor milieu en omgeving maar ook voor je portemonnee.

Zijn de vergunningen, registers en dossiers op orde?

Juist na een calamiteit blijkt of je milieuvergunningen en dossiers echt op orde zijn. Zeker als een veroorzakingsvraagstuk en/of een aansprakelijkheid gaat spelen. Is er sprake van onzorgvuldig handelen of nalatigheid? Heeft jouw bedrijf zich aan de bouw-, milieu- en veiligheidseisen gehouden? Het is niet alleen de overheid die vragen stelt, maar ook de buren en niet te vergeten de eigen verzekeraars. De kosten lopen al snel op en de belangen zijn groot, terwijl je ook wat anders aan je hoofd hebt. Zorg voor een regelmatige update van je vergunningen, voer goed je periodieke inspecties uit en leg dat goed vast.

Risicoanalyse voor milieuschade en dekking

Stel een risicoanalyse voor milieuschade en dekking op. Zorg dat je weet wie je buren zijn en dat je op de hoogte bent van de activiteiten die daar plaatsvinden. Met alle gegevens bij elkaar maak je een inschatting van de gevolgen van een eventuele calamiteit en pas je de verzekeringspolissen waar nodig aan. Schade-experts kijken niet alleen naar de materiële schade aan gebouwen, inventaris en voorraad goederen. Er wordt ook gekeken naar de opruimingskosten, eventuele milieuschade en bedrijfsschade door bedrijfsstilstand. Uiteraard onderzoeken verzekeraars of de schade te verhalen is. Welke polis dekt een bepaald onderdeel, valt er geen gat, is alles gedekt en is de dekking hoog genoeg?

Een milieurisicoanalyse is niet alleen voor BRZO bedrijven. Lees hier meer over.

Tekst gaat verder na de foto

Mogelijkheden tijdens en direct na een calamiteit

Niet alleen vooraf, maar ook tijdens en direct na een calamiteit zijn er mogelijkheden om de schade aan milieu en de omgeving te beperken.

Snel schakelen om verspreiding verontreiniging te voorkomen

Tijdens en vlak na de calamiteit sta je voor je gevoel met de rug tegen de muur. Maar je wordt geacht meteen te schakelen, terwijl ondertussen een externe instantie het gezag heeft over je terrein en gebouw. In deze beredderingsfase kun je al veel doen. Maak zo snel mogelijk bij de milieuklachtencentrale melding van een ‘onvoorzien ongeval’. stel een actieplan op. Beter nog, rol je calamiteitenplan uit. Hierin staan de aanpak en de fases beschreven. Van de eerste beheersfase, de ruiming van het terrein tot en met de eventuele sanering. Als het goed is, ken je je buren en komen zij ook in actie.

Beheersing hotspots beperk schade door prioritering

Met het actieplan krijg je inzicht in de beheersing van de hotspots. Door het aanpakken van de meest vervuilende gevolgen voorkom je dat er nog meer milieuschade ontstaat. Alles aanpakken tegelijk lukt meestal niet, dus prioritering is belangrijk Bovendien koop je dan tijd om het probleem als geheel goed te onderzoeken en daar oplossingen bij te bedenken.

Gezamenlijk perspectief voorhouden

Het is belangrijk om de situatie te de-escaleren. Houd alle partijen een gezamenlijk perspectief voor: er is milieuschade en er ligt een gezamenlijk probleem dat opgelost moet worden, ongeacht wie daarvoor aansprakelijk is. Door de focus te leggen op samenwerken, wordt de schade niet nog groter. De kans is groot dat de verzekeraars deze aanpak steunen. Omdat je doelmatig en meer kosteneffectief te werk gaat en je onderling toch de mogelijkheid open laat om elkaar aansprakelijk te houden voor de schade.

Menselijke factor en emoties

Er valt zo veel te regelen dat je als bedrijf misschien voorbijgaat aan de emoties die calamiteiten met zich meebrengen. Al snel verstoren de onvermijdelijke emoties de samenwerking en aanpak. Neem tijd voor vragen hoe het met de ander gaat, houd daar rekening mee. Geef duidelijk aan waar je collega’s terecht kunnen met vragen en volsta met korte en duidelijke instructies. Als ze zelf het actie- of calamiteitenplan hebben opgesteld of liever nog geoefend hebben, kunnen ze zelfstandig aan de slag. Oog voor de menselijke factor voorkomt uitval op de lange termijn.

Een voorbeeld: bluswater na brand

Een voorbeeld van een risico met verregaande milieuvervuiling is de verspreiding van bluswater na een brand. Bluswater kan zich over een groot oppervlak in de omgeving verspreiden. Veel bedrijven staan er niet bij stil, maar helaas bevat blusschuim in Nederland over het algemeen nog PFAS-componenten. Naast PFAS zitten er ook andere verontreinigende stoffen in bluswater. Als bedrijf heb je een zorgplicht en moet je direct na een dergelijke calamiteit, of nog beter voorafgaand daaraan, maatregelen treffen om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. Werk bij de daadwerkelijke sanering van buiten naar binnen. Houd in het actie- of calamiteitenplan voor het potentiële milieuprobleem de grens van de bluswatercontour aan.

Totaalpakket – Onze experts hebben ervaring hoe je proactief de gevolgen voor milieu en omgeving na een calamiteit beperkt. Maar wij verzorgen ook het feitendossier voor de verzekering en regelen de bestuursrechtelijke afwikkeling. Wij bieden een totaalpakket van dienstverlening en werken graag met jou samen in het beperken van schade aan het milieu en omgeving.  Maar we kijken ook met je mee om de bedrijfscontinuïteit te behouden en te blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Voorkomen is beter dan genezen.

We werken graag met jou samen om de wereld te verbeteren door de schade aan het milieu en de omgeving te beperken. Wil jij dat ook?
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant