Cases en projecten

Efficiënter werken en tijd besparen met interne audits van BMD Advies

Neenah Coldenhove houdt regelmatig interne audits als onderdeel van haar managementsystemen. Zo ontstaan er weinig tekortkomingen in de loop der jaren. En er is meer tijd en aandacht voor het uitbreiden van managementsystemen voor de toekomst.

Optimale beheersing

Neenah Coldenhove heeft als doel een optimale beheersing en verbetering van efficiënter werken en tijdsbesparing te realiseren. Inzet van een continu PDCA-proces  (Plan-do-check-act) om direct verbeteringen in de praktijk aan te brengen. De doelstelling voor het totaal is het beheersen en borgen van managementsystemen. Door de uitbesteding van de jaarlijkse interne audits met externe expertise.

Gezamenlijk projecten

De aanpak met audits zijn gezamenlijke projecten, waarbij de gehele KAM-afdeling samen met de BMD adviseur processen in kaart brengt. Een plan van aanpak brengt nauwkeurig de uitvoering in beeld met stap voor stap de opvolging. Vanuit de eisen in de ISO-normen zijn binnen de gehele organisatie vier keer per jaar controles uitgevoerd. 

Kennisverrijking

De aangedragen oplossingen zijn geïmplementeerd aan de hand van praktische formulieren (wie, wat en wanneer). Processen lopen nu volgens planning en zijn daardoor beheersbaar. De periodieke controles en de bijsturing volgen elkaar altijd snel op, daardoor zijn verbeteringen snel zichtbaar.

sturen met managementsystemen
Behaal en borg jouw certificering

Ook aan de slag?

Wil jij jouw certificering behalen en doorlopend werken aan jouw ambities? Bekijk ons serviceconcept voor het beheren van managementsystemen.
Beheren managementsystemen
Lees verder

Ook interessant