Cases en projecten

Doeltreffend energiemanagement HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences was ooit de hogeschool met het hoogste energiebesparingspercentage in het energieverbruik (RVO, MJA-sectorrapport Hoger Beroepsonderwijs 2018). Een geweldig resultaat, dat onder andere dankzij de jarenlange samenwerking met BMD Advies werd behaald.

De locaties in Vlissingen en Middelburg hadden het doel om in 2020 het energieverbruik met 30% te reduceren ten opzichte van 2005, ofwel een jaarlijkse besparing van 2% te realiseren. Een groot deel van de oplossing zat in het organiseren van taken en rollen van een regiegroep het initiatief voor een energiemonitoringsysteem.

Energiebesparingsbewust

Actuele verbruiks- en besparingsgegevens worden op schermen in de HZ geprojecteerd voor het bewustwoordingsproces. Elke vier jaar wordt het Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld met zekere, onzekere en voorwaardelijke maatregelen. BMD Advies verzorgt jaarlijks voor beide locaties de rapportage aan RVO met de besparingsresultaten van het voorgaande jaar, naar aanleiding van de in het EEP opgenomen maatregelen.

Van milieuverslag tot aan intern audit conform ISO 50001

Het milieujaarverslag is zo opgesteld dat de resultaten met andere hogescholen zijn te vergelijken. Onze adviseur voert jaarlijks een interne audit conform ISO 50001 uit en geeft met een frisse blik aanbevelingen voor een beter functionerend systeem. Onze energiespecialist is betrokken bij de contracten voor de inkoop van energie. Inmiddels is het volledige elektriciteitsverbruik vergroend door middel van Windcertificaten.

Diversiteit aan energiebesparende maatregelen

Energiebesparing bij HZ vertaalt zich in implementatie van een diversiteit aan energiebesparende maatregelen zoals isolatie, optimalisatie van installaties, weersafhankelijke temperatuurregeling en toepassing van ledverlichting. De locatie Middelburg is na renovatie van het bestaand gebouw in 2018 heropend. BMD Advies was ook betrokken bij de benodigde omgevingsvergunningen voor deze locatie.

Lees verder

Meer cases en projecten