Nieuws

Fiscale aftrek met de Energielijst 2022

Ook dit jaar heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Energielijst in het kader van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) geactualiseerd en gepubliceerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verandering op de Energielijst 2022. Hiervoor zijn bedrijfsmiddelen toegevoegd die in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

€ 149 miljoen beschikbaar

Op de Energielijst 2022 staan alle innovatieve en duurzame energie-investeringen waardoor ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de EIA. Er mag 45,5% van de kosten van de energie-investering in mindering gebracht worden op de fiscale winst. Hiermee is een EIA-voordeel van 10,6% mogelijk. Bovendien heeft jouw bedrijf ook de gebruikelijke afschrijving voor jouw investering en een lagere energierekening. In 2022 is een budget van € 149 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

Wijziging voor waterstof

Voor de transitie naar een schone, klimaat neutrale samenleving speelt waterstof een belangrijke rol. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen is een drietal nieuwe bedrijfsmiddelen in de regeling opgenomen:

  • productie van waterstof door middel van elektrolyse;
  • stationaire opslag van waterstof;
  • aansluiting op private waterstofnetwerken.

Daarnaast is de code voor omzetting van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) aangepast.

Andere wijzigingen

De genoemde wijzigingen zijn een greep uit de opvallendste wijzigingen uit de nieuwe lijst.

  • De levensduureis van Ledverlichting is gewijzigd. Vanaf 2022 moet Ledverlichting voldoen aan de levensduureis L90 en aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Met deze wijziging wordt alleen nog verlichting gestimuleerd die energiezuinig is en een lange levensduur heeft.
  • Het collectief verwarmen en koelen van gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp is toegevoegd. Deze omschrijving is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen. Hiermee wordt bijgedragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland.

Voor wie?

De EIA is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de EIA, als die belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting. De regeling is niet voor particulieren.

Voorwaarden

Eén van de belangrijkste voorwaarden van de EIA is dat jouw energie-investering (bedrijfsmiddel) voldoet aan de omschrijving onder één van de codes van de Energielijst. Ook belangrijk is dat de investering op tijd gemeld wordt. De hoofdregel is binnen 3 maanden nadat je de investeringsverplichting voor het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten is per melding ten minste € 2.500,-.

Meer interessante regelingen:

Netto 14% belastingvoordeel MIA\Vamil

Dat levert jouw bedrijf een liquiditeits- en rentevoordeel op. Wil je als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat jijzelf bepaalt. Een voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst 2022. Het budget voor 2022 voor MIA is € 144 miljoen. Voor Vamil is in 2022 € 25 miljoen beschikbaar. Met de MIA\VAMIL kan jouw belastingvoordeel netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers

Verduurzaam jouw productieproces of gebouw met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers.

  • Met een (hybride) warmtepomp en een zonneboiler.
    Vanaf januari 2022 verhoogt de Rijksoverheid voor zakelijke gebruikers de subsidiebedragen voor (hybride) warmtepompen.
  • Tot en met 31 december 2023 is subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.
3 mensen in overleg
Neem contact op

Vragen over de Energielijst 2022?

Wil je weten of jouw voorgenomen energie-investering (bedrijfsmiddel) op de Energielijst 2022 staat, wat de voorwaarden zijn, welke kosten in aanmerking komen? Of heb je hulp nodig bij een EIA-aanvraag. Neem contact op met onze specialisten.
Neem contact op