Nieuws

HLS wordt HS: wat betekent dit?

De nieuwe naam voor de HLS is bekend: Harmonized Structure (HS). In de laatste (beperkte) revisie van de HLS is de ‘nieuwe HLS’ gepubliceerd onder deze nieuwe naam. Vanaf mei 2021 is de ‘HS’ in alle nieuwe/toekomstige managementsysteemnormen opgenomen.

Wat verandert er in de HS?

Bij deze herziening zijn geen grote, inhoudelijke wijzigingen gedaan. Enkele onderdelen wordt wel concreter gemaakt en bij andere onderdelen krijg je meer vrijheid voor eigen invulling. De belangrijkste wijzigingen:

  • Termen en definities – Termen en definities zijn essentieel in normen en managementsystemen. De HS stuurt meer op het opnemen van deze termen en definities in de managementsystemen in plaats van naar de verwijzingen. Het doel hiervan is om meer duidelijkheid en transparantie te creëren.
  • Behoeftes en verwachtingen stakeholders – Het vaststellen van de behoeften en verwachtingen van jouw stakeholders/belanghebbenden wordt belangrijker. Je krijgt hierbij zelf de keuze van hoeveel/welke stakeholders je de behoeftes en verwachtingen in kaart brengt. Daarbij moet je jouw keuze wel onderbouwen.
  • Verandermanagement – Dit aspect is voor alle managementsystemen en normen gelijkgemaakt.
  • Gedocumenteerde informatie – De Harmonized Structure stelt het niet meer nodig om al je informatie te documenteren in formats. Het format van documentatie is irrelevant.

Sinds 2012 werd iedere ISO-managementsysteemnorm opgezet volgens de zogenaamde HLS (High Level Structure), dit wordt dus nu de Harmonized Structure (HS). Bron: NEN

Lees verder

Ook interessant