Nieuws

Nieuwe kansen voor ondernemers met de Energielijst 2023

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ook voor dit jaar heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Energielijst in het kader van de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) geactualiseerd en gepubliceerd. Investeert jouw bedrijf in een bedrijfsmiddel dat energiezuinig is of zorgt voor minder CO2-uitstoot?  Of wil je investeren in duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt jouw fiscale winst.

Budget van 249 miljoen!

De regeling levert gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien heb je de gebruikelijke afschrijving voor jouw investering en een lagere energierekening. Voor 2023 is er een budget van € 249 miljoen beschikbaar. Dit is een verhoging van € 100 miljoen ten opzichte van vorig jaar.

Wijzigingen Energielijst 2023

Elk jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Voor 2023 zijn er energietechnieken toegevoegd en verwijderd. Ook zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. De Energielijst 2023 zet hiermee vooral in op zuinig gebruik van energie en het vermijden van uitstoot van broeikasgassen. Dit is belangrijk gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen en de hoge energieprijzen.

  • De Energielijst voor 2023 houdt rekening met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de terugverdientijden van energie-investeringen. Sommige investeringen zijn vervallen omdat de terugverdientijd hiervan flink korter is. Financiële steun van de overheid is daardoor niet langer nodig: de ondernemer merkt al snel het financiële voordeel van een lagere energierekening.
  • De Energielijst voor 2023 houdt rekening met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de terugverdientijden van energie-investeringen. Sommige investeringen zijn vervallen omdat de terugverdientijd hiervan flink korter is. Financiële steun van de overheid is daardoor niet langer nodig: de ondernemer merkt al snel het financiële voordeel van een lagere energierekening.

Voor wie?
De EIA is voor alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de EIA, als zij vennootschapsbelasting betalen. De regeling is niet voor particulieren.

Andere opvallende wijzigingen

  • Warmtepompen: codes 211102, 211103 en 211104 zijn uitgebreid met een nieuwe categorie voor lucht-/waterwarmtepompen met een vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW. Je krijgt voor deze warmtepompen nu ook energie-investeringsaftrek.
  • HR-elektromotoren: de eisen zijn aangescherpt door ontwikkelingen in de markt.
  • Multifunctioneel kooksysteem: toegevoegd aan de lijst, omdat dit een efficiënt toestel is voor maaltijdbereiding. Je krijgt hiervoor nu ook energie-investeringsaftrek.
  • Koelinstallaties: het is nu verplicht om warmteterugwinning toe te passen voor installaties met een koelvermogen groter dan of gelijk aan 100 kW. Dit is om het energiegebruik verder te verbeteren.
  • Koeling: elektrische koeling op koel-/vrieswegtransport is toegevoegd aan de lijst. In combinatie met een accu en een energie-as is dit een energiezuinige toepassing van geconditioneerd wegtransport. Je krijgt hiervoor nu ook energie-investeringsaftrek.
  • Opslag van overtollige warmte (code 260405): je krijgt nu ook energie-investeringsaftrek voor hoge temperatuurtoepassingen. Dit is om de benutting van overtollige warmte in de industrie verder te ondersteunen.
  • Technische voorzieningen: geldt voor CO2-emissiereductie bij bestaande inrichtingen (code 270302): het maximumbedrag voor energie-investeringsaftrek is verhoogd. En er is een definitie opgenomen van het begrip ‘inrichting’.

De genoemde wijzigingen zijn een greep uit de opvallendste wijzigingen uit de nieuwe lijst.

Voorwaarden en Energielijst

Eén van de belangrijkste voorwaarden van de EIA is dat jouw investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes van de Energielijst 2023.

Ook belangrijk is dat de investering op tijd gemeld wordt: de hoofdregel is binnen 3 maanden nadat je de investeringsverplichting voor het bedrijfsmiddel bent aangegaan. Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten samen is per melding ten minste € 2.500,-.

Vragen over de energielijst 2023?

Wil je weten of jouw voorgenomen energie-investering (bedrijfsmiddel) op de Energielijst 2023 staat, meer algemene informatie over de lijst of hulp bij de aanvraag van jouw EIA?
Neem contact op