Nieuws

Lithium-ion batterijen en accu’s: De risico’s

Heftrucks, palletwagens en dergelijke worden tegenwoordig geleverd met lithium-ion batterijen of accu’s. Het aantal producten en apparatuur voorzien van lithium batterijen/accu’s blijft stijgen. Hoe groot is het risico op brand door lithium-ion accu’s in bedrijven nu echt? Hoe maakt je verantwoord gebruik van lithium-ion batterijen/accu’s binnen het bedrijf en zorg je voor een veilige opslag? Vind hier de antwoorden.

Brand door lithium-ion accu’s

De behuizing van de lithium-ion batterijen/accu’s is vaak nauwsluitend en/of zit ingepakt in het apparaat. Hierdoor is de ventilatie minder en kan de warmte niet weg. Bij beschadiging van het pakket of de bedrading en bij het gebruik van een verkeerde oplader, kan de accu  zodanig verhit raken dat deze spontaan ontbrandt. Gelukkig zijn de nieuwe pakketten tegenwoordig uitgerust met bewakings- en beveiligingselektronica die ingrijpen als oververhitting dreigt. Blijf alert en controleer regelmatig het pakket, de bedrading en de oplader. Dat verkleint het risico tot een minimum.

Gebruik en opslag

Wij krijgen regelmatig vragen van klanten hoe om te gaan met lithium-ion batterijen of accu’s; van gebruik tot de opslag. Waar de klanten met name mee worstelen is de wet- en regelgeving.
De ontwikkelingen en gebruik van lithium-ion batterijen en accu’s hebben de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. De wet- en regelgeving over het gebruik en opslag en alle bekende risico’s is niet volledig afgedekt in de bestaande wet- en regelgeving. 

Huidige wet- en regelgeving

PGS 15 sluit batterijen expliciet uit en er is (nog) geen PGS norm voor de opslag van lithium-ion accu’s. Voor de opslag tot 10.000 kg lithium-ion batterijen zijn er op dit moment nog geen eisen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling beschikbaar. Het bevoegd gezag kan op basis van zorgplicht maatregelen voorschrijven. Voor de (tijdelijke) opslag van meer dan 10.000 kg is meestal sprake van vergunningplicht (BEVI) en moet het bevoegd gezag voorschriften aan een vergunning verbinden. 

PGS 37-richtlijn

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe PGS-richtlijn (PGS-37). Deze PGS-richtlijn bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op energieopslag. Het tweede deel heeft onder andere betrekking op de bedrijfsmatige opslag van lithium-ion batterijen en accu’s. Hierin worden de eisen voor het veilig opslaan van grote hoeveelheden lithium-ion batterijen beschreven.

Handreiking en Circulaire risicobeheersing

Naar verwachting is begin 2022 het tweede deel van de PGS-richtlijn klaar. De omgevingswet en de arbeidsomstandighedenwet gaan hiernaar verwijzen. De PGS-richtlijn is dan een belangrijk middel om aan de wetgeving te voldoen. Totdat de PGS-richtlijnen beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van de Handreiking Opslag Li-ion accu’s en batterijen en de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers. Zolang er geen PGS-richtlijn of regelgeving voor beschikbaar is, zijn de handreiking en circulaire handig om te gebruiken. 

Overzicht relevante voorschriften

Een overzicht van de huidige relevante voorschriften zijn te vinden in de Circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers en de Handreiking Opslag Li-ion accu’s en batterijen. Vanwege de moeilijke bestrijdbaarheid van een brand met lithium-ion energiedragers ligt de nadruk op maatregelen in de preventieve sfeer en voorbereiding op een incident, zodat een incident beperkt blijft of gemakkelijker te bestrijden is.

Lees verder!

Ook interessant