Cases en projecten

Transitie naar nieuwe normen met integratie Volvo Zweden

“Duurzaamheid zit in ons DNA. Onze ambities op het gebied van duurzaamheid en continu verbeteren willen we graag uitdragen en overbrengen naar al onze stakeholders”

– Mart Deckers, Group Manager Volvo Maastricht Operation

Transitie naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 en integratie met managementsysteem van moedermaatschappij in Zweden

Volvo Cars Nederland, is gecertificeerd volgens de ISO-norm 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen en ISO 14001 voor milieumanagementsystemen. Volvo maakt deel uit van een multi-site certificaat en een integraal Volvo managementsysteem dat wordt aangestuurd door de moedermaatschappij in Zweden. Door de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving en de interpretatie van SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbo managementsystemen) heeft Volvo in Nederland maatwerk nodig om aan te sluiten bij het integrale systeem.

Inventarisatie binnen raamwerk

Doordat Volvo deel uit maakt van een multi-site certificaat is het raamwerk voor het managementsysteem dan ook al grotendeels bepaald. Door een inventarisatie te maken van het bestaande managementsysteem kon deze op maat worden gemaakt voor de locatie in Maastricht. In dit proces werden de certificatiedeskundige voor milieu en kwaliteit vanuit de moedermaatschappij nauw betrokken.

Vergelijking met gap-analyse

Onze BMD expert voerde een gap-analyse uit, om in kaart te brengen in hoeverre de managementsystemen voor ISO 14001 en ISO 9001 voldoen aan de vernieuwde norm. Na inventarisatie is gebleken dat de Nederlandse interpretatie door het SCCM van de ISO 14001:2015 als strenger wordt ervaren dan de Zweedse en Engelse. Alhoewel Volvo niet verplicht aan de Nederlandse interpretatie hoeft te voldoen, vanwege een certificatie instelling met Engelse accreditatie, werd toch gekozen om de strengere Nederlandse interpretatie te hanteren. Deze keuze werd gemaakt omdat deze aansluit bij de visie die het bedrijf heeft omtrent haar milieubelasting.

Managementsysteem positief beoordeeld

Van reeds bestaande documenten werd een aangepaste versie gemaakt die specifiek van toepassing is op de locatie Maastricht. Hierdoor werden de kaders gecreëerd waarbinnen Volvo continue verbetering op het gebied van kwaliteit en milieu kan nastreven. Het managementsysteem passend bij de context van de locatie werd, door zowel de certificatiedeskundige van het moederconcern als de auditoren, als zeer positief beoordeeld. Door deze positieve beoordeling en het vertrouwen in het managementsysteem werd het controleregime terug geschaald.

sturen met managementsystemen
Behaal en borg jouw certificering

Ook aan de slag?

Wil jij jouw certificering behalen en doorlopend werken aan jouw ambities? Bekijk ons serviceconcept voor het beheren van managementsystemen.
Beheren managementsystemen
Lees verder

Meer over management & systemen