Blogs

Waarom arbo en veiligheid om mens en gedrag draaien

Veel mensen denken bij het woord veiligheid aan regels, procedures en ongevallen of verzuim. Arbo en veiligheid gaat echter veel meer over mens en gedrag (cultuur). Het gaat om het overbrengen van het gedachtengoed dat veiligheid tot in de haarvaatjes van de organisatie doordringt. Denk hierbij dus ook aan communicatie en leiderschap. Eigenlijk ben ik de hele dag bezig met het verhogen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Dus ja het gaat om mensen, techniek en effectief werken.

4 Arbo en Veiligheid thema’s

Als het om Arbo en veiligheid gaat, benoemen we vier thema’s: Visie & beleid, Gedrag & beleving, Analyse en Beheersing.

1. Visie & Beleid

Visie & Beleid staat voor de doelen die de organisatie stelt op het gebied van Arbo en veiligheid: hoe gaan ze veiligheid borgen en hoe worden ze opgenomen in het beleid? De beleidstukken die hierbij horen zijn bijvoorbeeld het Veilig en Gezond Werken beleid, Verzuim- en PSA beleid en het opleidingsbeleid.

Niet alles hoeft op papier te staan, maar in geval van situaties waar risico’s aanwezig zijn, moet je wel afspraken met je collega’s maken en vastleggen. Ik ondersteun bedrijven bij het opzetten van een Arbo managementsystemen. Hierin worden alle Arbo-afspraken vastgelegd (ISO 45001).

2. Gedrag & beleving

Gedrag & beleving heeft betrekking op de manier waarop het beleid in je organisatie is te implementeren. Deze activiteiten rond mens en gedrag nemen steeds meer toe. Ik heb afgelopen half jaar diverse bedrijven ondersteund om het bewustzijn en draagvlak van medewerkers te vergroten.

Samen met het management en vooral het middenkader gaan we een traject in om het eigenaarschap van de medewerkers en het leiderschap van het middenkader te verhogen. Dit is niet alleen goed voor Arbo en veiligheid, maar voor de hele organisatie. Aanvullend coach ik medewerkers en train leidinggevenden in leiderschap.

3. Analyse

Analyse staat voor de fase waarin gemeten wordt hoe de organisatie het doet. Dit kan op het gebied van Atex of machineveiligheid zijn, maar ook gaan om PSA, werkdruk, verzuim, RI&E en taak-risico-analyse. Helaas heb ik afgelopen periode ook een aantal ongevallen onderzocht. Het is belangrijk dat je leert van ongevallen teneinde deze in de toekomst te voorkomen.

4. Beheersing

Vanuit deze analyses ontstaan acties waarmee je bijstuurt, dit is de fase die we Beheersing noemen. Hier houden we ons bezig met het implementeren van acties, voorschriften en het uitvoeren van Arbo compliance checks.

Een bijzonder traject het afgelopen jaar was het begeleiden van het bouwen van een grote fabriek. Van te voren hebben we beheersingssystemen opgezet voor het veilig ontwerpen en bouwen van de fabriek. Maar hebben er ook voor gezorgd dat de indeling van de fabriek veilig is. Door hier vooraf aandacht aan te besteden, voorkom je dat je achteraf niet geconfronteerd wordt met onveilige zaken.

Dus je ziet…

Arbo en veiligheid draaien ook om mens en gedrag: veiligheidscultuur en het -bewustzijn. Veel meer dan procedures en het voorkomen van ongevallen of verzuim!

Lees verder

Ook interessant