Joey Bansberg

Medior adviseur

“Mijn interesse in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat buiten kijf. Na mijn studie was het voor mij niet meteen duidelijk op welke branche ik mij wilde focussen. Ieder bedrijf heeft wel eens te maken met ethische dilemma’s en ik vind het interessant hoe zij daar mee omgaan. Ethische dilemma’s komen voor op de werkvloer, bij een klant of over de eigen positie van het bedrijf ten opzichte van haar aandeelhouders. In ander woorden, hoe ga je daar als bedrijf mee om en op wat voor manier bepaal je wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is? Uiteraard zijn die keuzes afhankelijk van een bepaalde context. Ik wil graag ontdekken in welke kaders bedrijven (moeten) opereren om van daaruit beter te begrijpen waarom bedrijven bepaalde keuzes maken. Daarnaast wil ik graag kennis maken met de medewerkers achter die keuzes. De mensen op de vloer die zich dagelijks met het bedrijf bezighouden.”

Waarom BMD Advies

“Een bedrijf is meer dan een groep mensen. De medewerkers maken uiteindelijk het verschil en daar kan ik bij BMD Advies mee uit de voeten. Ik kan namelijk bezighouden met de verschillende labels zoals Milieu & Omgeving, om kennis te maken met de veranderende wet- en regelgeving. Vervolgens kan ik de mensen van het bedrijf adviseren en helpen met allerlei vragen over de verschillende (QHSE-) onderwerpen. Ik streef ernaar om samen met mensen tot een maatwerk oplossing te komen.”

Buiten je werkdag

“In mijn vrije tijd speel ik op zaterdag graag voetbal, maar mijn ‘glory days’ zijn helaas wel over. Daarnaast ben ik zo nu en dan met muziek bezig en vooral met zang, gitaar en piano. Misschien ligt er ooit nog een carrière als ‘zingende adviseur’ voor mij in het verschiet!?”

Expertises

  • Duurzaamheid: CSRD en ethiek
  • Milieu & Omgeving: vergunningen