Risico inventarisatie en evaluatie op de werkvloer
Risico-inventarisatie en -evaluatie

RI&E: een waardevol instrument voor een veilige en gezonde organisatie

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) draagt bij aan veilige arbeidsomstandigheden


Risico-inventarisatie en -evaluatie

Doorlopend aandacht besteden aan een veilige en gezonde werkplek

Een RI&E geeft veel inzicht in het veilig en gezond werken binnen je bedrijf. Dit wil je natuurlijk continu bewaken. Vanuit de Arbowet ben je verplicht om doorlopend aandacht te besteden aan een veilige en gezonde werkplek. Hierbij ligt de focus op het welzijn van je collega’s. De beste manier om aan alle wet- en regelgeving te voldoen, is het jaarlijks tegen het licht houden van de RI&E.

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan boven een bepaalde drempelwaarden vallen onder de ARIE-regeling: de Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (gepland 1 juli 2023 en verschoven naar 1 januari 2024) wijzigen de verplichtingen voor ARIE-bedrijven. De wijzigingen op hoofdlijnen zijn: vereenvoudiging en harmonisering aanwijssystematiek, aansluiting op het Brzo 2015 en uitbreiding handhaving. Op 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie & -evaluatie) in werking getreden. Een Gap-analyse geeft je inzicht welke acties nodig zijn voor het implementeren van je veiligheidsbeheersysteem (VBS).

Een actuele RI&E

Heb je al een RI&E? Wil je deze actualiseren of opnieuw laten uitvoeren? Onze arbo-specialisten beoordelen tijdens een bezoek inclusief rondgang of wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde wetgeving en maken de risico’s inzichtelijk. We geven praktische oplossingen die passen bij je bedrijfsactiviteiten en organisatiestructuur. En de noodzakelijke maatregelen zetten we om in een plan van aanpak met uit te voeren acties.

Is je bestaande RI&E al actueel? Sinds 1 juli 2022 gelden er wettelijke wijzigingen voor de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Om de kwaliteit van de RI&E te verbeteren, zijn nieuwe toetsingseisen aan de RI&E verplicht. De consequenties van de wijzigingen is dat een RI&E die voor 1 juli 2022 is opgesteld formeel niet aan de huidige arbeidsomstandighedenwet voldoet.

Verdiepende RI&E

Naast een algemene RI&E zijn bij een aantal risico’s aanvullende en verdiepende RI&E’s noodzakelijk. Verdiepende RI&E’s geven inzicht in gedetailleerde risico’s en en ook hieraan worden maatregelen gekoppeld. Bij een herhaling ervan krijg je inzicht in het effect van de toegepaste maatregelen. Sinds 1 juli 2022 zijn eveneens de toetsingscriteria voor de kerndeskundigen gewijzigd. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt in het toetsen van de scope en de certificeringseisen van de kerndeskundige (AH, A&O en HVK). Niet iedereen is met een verdiepende RI&E bekend, maar belangrijker nog; wie mag een verdiepende RI&E aftekenen in de nieuwe situatie? Het antwoord is diegene die voor het betreffende vakgebied is opgeleid.

Altijd en overal bereikbaar

Zijn er belangrijke wijzigingen? In bijvoorbeeld werkmethoden en -omstandigheden of technische innovaties en taken van jouw collega’s? Dan moeten die in de RI&E opgenomen worden. De door BMD Advies ontwikkelde digitale tools bieden hierbij een oplossing. Acties zijn in het plan van aanpak door jou eenvoudig op te volgen en te bewaken. Nieuwe acties zijn in het plan van aanpak eenvoudig te bewaken. En door het digitaliseren heb je niet alleen alles online bij de hand, maar is de informatie ook gefilterd op locatie, afdeling, onderwerp, status afhandeling en verantwoordelijke. Ook voor externe partijen (zoals ISO-auditoren of de NLA (Vanaf 1 januari 2022 is de naam Inspectie SZW veranderd naar “Nederlandse Arbeidsinspectie” ofwel NLA)) is jouw informatie binnen handbereik. Zo blijft de RI&E (rapportage en het plan van aanpak) dynamisch en werkbaar.

Leestip: Dat de NLA bedrijven van tijd tot tijd controleert, is niet nieuw. Maar ze maken wel vooraf bekend op welke onderwerpen ze vooral controleren. Met meer handhavingsinstrumenten gaan ze aan de slag! Lees het artikel waar een praktische arbobeleid uit bestaat.

Neem contact op

Breng jouw risico’s in kaart

Ondersteuning nodig bij deze of andere Arbo-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op