omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning

Nieuwe bedrijfsactiviteiten of uitbreidingsplannen?

Met de komst van de Omgevingswet is er nogal wat verandert. Wij ondersteunen bij het vergunningsproces van A tot Z.

Neem contact op Download de poster

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunningsproces in goede banen

Onze adviseur loodst jou door alle wet- en regelgeving en (aankomende) wijzigingen heen. Niet alleen ten aanzien van de huidige, vergunde situatie maar ook bij nieuwbouw of veranderingen. Dit met als doel dat je op tijd weet wat er gaat gebeuren met de vergunningen. Een goed voorbereid mens telt voor twee!

Omgevingswet – Met de inwerking treding van de Omgevingswet is er een geheel nieuw stelsel van wetgeving geïmplementeerd met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Onder deze fysieke leefomgeving vallen naast milieu ook bouwen, infrastructuur, water, landschap en erfgoed. Door de komst van de Omgevingswet wijzigt niet alleen inhoudelijk de milieuwet- en regelgeving. Het vereist ook een cultuurverandering bij overheden, burgers maar vooral bij bedrijven.

De besluitvorming dient integraal te zijn en rekening te houden met alle relevante aspecten uit de fysieke leefomgeving. Daarbij zijn de regels gedecentraliseerd waardoor de gemeentes (veel) meer ruimte krijgen voor eigen invulling. Ook komt de participatieplicht om belanghebbenden te betrekken in het aanvraagtraject. Als klap op de vuurpijl is er ook vergaand gedigitaliseerd. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de opvolger van het huidige Omgevingsloket, ruimtelijkeplannen.nl en het AIM, samengevoegd in een vernieuwd Omgevingsloket.

Onze tip: Inventariseer op tijd de voor- en nadelen en risico’s van de Omgevingswet voor je bedrijf en activiteiten. Dat is de juiste start om bewuste keuzes te maken bij huidige en in de toekomst voorziene vergunningsaanvragen en meldingen.

De essentie van een vergunningaanvraag

Een omgevingsvergunning aanvragen is voor de meeste organisaties geen dagelijkse kost, laat staan een hobby. Waarschijnlijk voor jou ook niet. Krijg je te maken met vergunningen, lastige voorschriften en inhoudelijke bepalingen? BMD Advies helpt je met het inventariseren en aanvragen van de noodzakelijke vergunningen. Zodat je als bedrijf aantoonbaar voldoet aan de (inter)nationale wetgeving en lokale regelgeving.

Samen stellen wij een volledige en correcte aanvraag op en voorzien wij in de nodige bijbehorende rapportages, zoals een stikstofcalculatie of een akoestisch onderzoek. Wij coördineren het project en verzorgen bovendien de noodzakelijke afstemming met het bevoegd gezag.

Toekomstgerichte vergunning

Een goede vergunningaanvraag geeft voldoende details voor het verlenen van de vergunning. Maar geeft die je als bedrijf ook de mogelijkheden om flexibel te zijn en je te blijven ontwikkelen? Onze specialisten kijken niet alleen naar de huidige situatie, maar houden ook rekening met mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Wij kijken samen welke strategie leidt tot het gewenste resultaat. Wij verzorgen niet alleen de aanvraag, maar toetsen ook de (ontwerp)beschikking met bijbehorende voorschriften nauwkeurig en beoordelen of de gestelde eisen redelijk zijn.

Maatwerk vergunning

Als er bij de bedrijfsactiviteiten sprake is van grote milieu-impact of een niet standaard (historische) situatie, dan is maatwerk een belangrijk aandachtspunt. Het begrip ‘Instelling’ heeft plaatsgemaakt voor milieubelastende activiteiten (Mba’s). Juist bij maatwerk en overgangsrecht is het relevant hierover in de aanvraag de noodzakelijke toelichtingen en motivaties toe te voegen. Het is onze taak te inventariseren of sprake is van maatwerk en overgangsrecht om vervolgens met jou de verdieping te zoeken inclusief de vertaling naar de aanvraag.

Let op: maatwerk en overgangsrecht zijn ‘hot topics’ bij de Omgevingswet. Wat gebeurt er met de reeds vergunde situatie als alle nieuwe regelgeving van kracht is? En welke nieuwe voorschriften worden er gesteld waaraan je moet gaan voldoen? Neem contact op als deze vragen spelen binnen jouw organisatie.

Omgevingsvergunning poster

Download de omgevingsvergunning poster

Alle informatie die je nodig hebt samengevat op één poster.

Download de poster