CSRD Rapportage

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Wat betekent de CSRD-verplichting voor jouw bedrijf? Waaruit bestaat de CSRD en hoe kan jouw bedrijf de komende jaren de juiste stappen zetten om deze uitdaging zonder problemen aan te gaan?

Hoe BMD Advies jouw organisatie helpt Neem contact op

CSRD Rapportage

Wat houdt de CSRD-verplichting precies in?

De Europese Unie heeft een stevige ambitie neergezet om als eerste continent klimaatneutraal en volledig circulair te zijn. De CSRD-richtlijn heeft als doel om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen. Zij verplicht EU-ondernemingen om ecologische, sociale en governance (ESG) risico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan stakeholders. Deze informatie moet voor multinationals (beursgenoteerde bedrijven) vanaf boekjaar 2025 worden opgenomen in het bestuursverslag en moet worden getoetst door een externe partij. Om aan deze toetsing te voldoen is tijdige voorbereiding vereist voor de gehele duurzaamheidsrapportage. Dit geldt ook voor grote ondernemingen en het mkb, die later te maken krijgen met de CSRD.

Een tijdlijn

  • 16 december 2022: De Europese richtlijn CSRD is gepubliceerd.
  • 16 december 2022 – 6 juli 2024: De EU-lidstaten hebben 18 maanden om de CSRD te implementeren in de nationale wetgeving.
  • 2025: Beursgenoteerden bedrijven leveren hun eerste CSRD rapportage op over 2024.
  • 2026: Grote ondernemingen leveren hun eerste CSRD rapportage op over 2025.
  • 2027: Midden- en klein bedrijven (MKB) leveren hun eerste CSRD rapportage op over 2026

Doel van duurzaamheidsrapportage

De CSRD vereist een duurzaamheidsrapportage. Het doel is het vergroten van transparantie en bewustzijn op het gebied van duurzaamheid bij een bedrijf. Hierdoor krijgen ook investeerders een beter en eerlijker beeld van de niet-financiële zaken die bij een bedrijf spelen. Zoals van de CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook van de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De CSRD is voor bedrijven een enorme uitdaging, maar vormt de fundering van jouw toekomstbestendige bedrijf.

Wie moeten voldoen aan de CSRD

Naast beursgenoteerde bedrijven is er ook een groep bedrijven die met de CSRD-verplichting te maken krijgen waarvoor de CSRD totaal nieuw is. Dit zijn grote bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • minimaal 250 fte
  • een omzet van > 50 miljoen
  • > 25 miljoen op de jaarbalans

Deze groep bedrijven moet in 2026 een rapportage opleveren over het jaar 2025. Daarna komt het mkb aan de beurt in 2027, met een rapportage over het jaar 2026. De reikwijdte en de criteria voor de mkb-groep worden nog nader bepaald. Dit wordt mogelijk een CSRD-lightversie. Als daar meer over bekend is informeren wij je.

De rapportage

Stappen in CSRD-verplichting

Eén van de eerste stappen in het proces is het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse. Hierbij belicht je zowel vanuit een ‘inside-out’- als ‘outside-in’- perspectief de impact tussen organisatie en omgeving en andersom. Dit omvat een inventarisatie van data, eventueel aangevuld met een nulmeting of handige CSRD-tools. Je bepaalt als bedrijf over welke duurzaamheidsthema’s je moet rapporteren in de duurzaamheidsrapportage.

Kom je tot de slotsom dat je een thema niet mee hoeft te nemen in de rapportage, dan is daarvoor wel bewijslast noodzakelijk. Wanneer de relevante en significante duurzaamheidsthema’s bekend zijn, vind je in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) de eisen en verwachtingen over de rapportage. Bijvoorbeeld: Is watergebruik een belangrijk thema is binnen jouw bedrijf? Onze experts vertellen je graag meer over deze eisen en verwachtingen uit de ESRS.

Rapportage en accountantscheck

Zodra je informatie hebt verzameld binnen de verschillende thema’s, stel je een definitief rapport op waarin alle informatie wordt verwerkt. We verwachten in de toekomst een algemene rapportagevorm; voor nu helpen wij je met een passende rapportage vanuit BMD Advies.

Uiteindelijk moet een accountant over de CSRD-rapportage, waaronder de uitgevoerde dubbele materialiteitsanalyse, een beperkte mate van zekerheid afgeven (limited assurance). Dit is een belangrijk verschil met andere verplichte rapportages. Daarom is het belangrijk dat de accountant vanaf het begin van het proces op de hoogte is hoe de informatie wordt verzameld en hoe de bewijslast tot stand komt. Na deze goedkeuring wordt de rapportage verplicht opgenomen in het bestuursverslag.

Onze experts ondersteunen je in het hele proces: vanaf analyses en het plan van aanpak tot aan de definitieve rapportage en het bestuursverslag.

Aan de slag!

Hoe BMD Advies jouw organisatie verder helpt

In contact
Neem contact op

Aan de slag met de CSRD rapportage

Ondersteuning bij deze of andere duurzaamheids-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op