Stikstofdepositie

Van stikstofstrategie tot uitvoering stikstofberekening

AERIUS-berekening met passend resultaat.


Stikstofdepositie

Stikstof is maatwerk

Voor veel bedrijven komt het uitvoeren van een stikstofberekening onverwacht en ongelegen, ook als er geen veranderingen zijn. Toch is het uitvoeren van een AERIUS-berekening voor ieder bedrijf noodzakelijk om vast te leggen welke stikstofemissie is toegestaan en te toetsen of een vergunning Wet natuurbescherming nodig is.

Actueel stikstofbeleid

De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State mei 2019 over de PAS houdt ondernemers en overheid nog steeds bezig. Stikstofemissie belemmert het bedrijfsleven bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Het nieuwe stikstofbeleid stelt namelijk dat je, indien je stikstofbijdrage op een relevant natuurgebied (Natura 2000) groter is dan 0,00 mol/hectare/jaar, moet beschikken over een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb).

Stikstofberekeningen dienen uitgevoerd te worden middels de AERIUS-calculator.

Onze aanpak

  • Stap 1. Blijkt uit een inventariserende emissieberekening van uw huidige/vergunde activiteiten dat de stikstofemissie hoger is dan 0,00 mol/hectare/jaar dan is je bedrijf ‘significant’.
  • Stap 2. Significante bedrijven moeten een verschilberekening opstellen waarbij de huidige/vergunde emissie vergeleken moet worden met de emissie zoals in het verleden vergund in één of meerdere referentiejaren. Deze referentiejaren gelden voor de Natura 2000-gebieden waarop je bedrijf hoger scoort dan 0,00 mol/hectare/jaar en vallen tussen 1994 en 2004.
  • Stap 3. Als de uitkomst uit de verschilberekening is dat je bedrijf in de huidige/vergunde situatie een gelijke of lagere emissie heeft dan in de referentiejaren, dan voldoe je. Een dergelijke situatie wordt ook intern salderen genoemd. Als de uitkomst uit de verschilberekening is dat je bedrijf in de huidige/vergunde situatie een hogere emissie heeft dan in de referentiejaren dan voldoe je niet en zijn vervolgacties vereist. Dit vervolg begint met de mogelijkheden om de huidige emissie te verminderen tot het verwerven van stikstofruimte van andere partijen (=extern salderen).
Goed om te weten

Jouw situatie

We helpen je richting te geven aan de acties die jij moet ondernemen. Staat de situatie van je organisatie hier niet tussen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op

Stof tot nadenken

Onze boodschap is kort, maar krachtig: wacht niet af! Onze adviseurs geven je strategisch advies wat de scenario’s zijn om aantoonbaar te voldoen aan het nieuwe stikstofbeleid. Zo nodig gaan we in gesprek met lokale autoriteiten in jouw gemeente of provincie.

Neem contact op