Energielabels

Welk energielabel heb jij 'in huis'?

Een energielabel is een maatstaf om te zien hoe milieuvriendelijk en energiebesparend iets is. Een energielabel is vanuit Europese wetgeving verplicht voor kantoren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleert hier ook op.


Energielabel

Heeft jouw kantoorpand een energielabel?

Hebben de kantoorpanden die bij jouw bedrijf horen een energielabel? Heb jij geen antwoord op deze vraag, dan is het raadzaam om dit uit te zoeken. Heeft je kantoor nog geen energielabel? Dan is het belangrijk om een label aan te vragen. Heb je een hoog energielabel (>D)? Dan is het belangrijk ervoor te zorgen dat je de energielabelklasse van jouw kantoor verlaagt. BMD Advies ondersteunt bij het verkrijgen en verbeteren van je energielabel.

Per 1 januari 2023 ieder kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C. In het kader van energiebesparende maatregelen streeft de Rijksoverheid naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Per 1 januari 2023 dient ieder kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C te hebben (225 kWh/m² jr.). Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd. Lees meer over de energielabel C-verplichting.

Energielabelklasse

De energielabelklasse wordt bepaald op basis van het primaire fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m² jr.). Hoe minder fossiele energie een gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. Het geldt voor gebouwen met een bepaalde functie (dit kan één functie zijn, maar ook een combinatie van meerdere functies), waaronder de functies kantoor, gezondheidszorg en winkels. De energieadviseur neemt een groot aantal kenmerken van het gebouw op en maakt op basis daarvan een energieprestatieberekening. Daaruit volgt het energielabel.

Energieprestatieadvies

Vraag een maatwerkadvies aan. BMD Advies brengt graag jouw kantoor in kaart. Wij onderzoeken en berekenen de energieprestatie van jouw kantoorpand. Wij gaan daarbij uit van pragmatische oplossingen. Krijg inzicht met welke stappen je de beste resultaten behaalt.

Financiële regelingen

Zoek uit of je in aanmerking komt voor een financiële regeling. Denk daarbij aan de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA), Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), de fiscale regelingen MIA (Milieu-investerings-aftrek) en/of Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) en Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Ook hierin biedt BMD Advies je de juiste ondersteuning en advies bij een aanvraag.

Beslisboom geeft inzicht

Hoe weet jij of jouw kantoor in 2023 labelplichtig is? Zet de eerste stap en maak gebruik van een beslisboom. Start op tijd, beantwoord de vragen van de beslisboom en ontdek na 3 minuten of jouw kantoor stappen moet ondernemen. Neem geen risico en wacht niet te lang met het maken van een plan van aanpak voor het krijgen van een C-label!

Geen label C?

Heeft jouw kantoor een lager label dan label C? Wij geven je een aantal scenario’s om richting label C te gaan. Dat kan via meerdere wegen, bijvoorbeeld door beter te isoleren of door te verduurzamen met zonnepanelen. Er is dus nooit één manier om naar label C te gaan.

 

 

Neem contact op

Hoe energiebesparend is jouw bedrijfspand?

Behoefte aan ondersteuning bij deze of andere energie-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op