Nieuws

Het is besloten: Bouwbesluit energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 dient ieder kantoor groter dan 100 m2  minimaal energielabel C te hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag je het pand niet meer als kantoor gebruiken.

Minimaal energielabel C

Naar schatting 62.000 kantoren in Nederland moeten voldoen aan de label-C-verplichting.
Uitzonderingen waarvoor de verplichtingen niet gelden zijn:

  • Kantoor(ruimte) gebruikt als nevenfunctie (<50% gebruiksoppervlak heeft kantoorfunctie)
  • Monumenten (Rijk/provincie/gemeente) *beschermde stads- en dorpsgezichten behoren hier niet toe
  • Binnen 2 jaar te slopen/transformeren/onteigenen panden

Welke stappen moet jij nemen?

Wat is de aanpak voor het krijgen van een C-label? Kijk in eerste instantie naar het huidige energielabel en vervolgens naar welke aanpassingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan energielabel C. Volg daarbij de volgende stappen:

  1. Bepaal met een energieadviseur welke maatregelen en aanpassingen minimaal nodig zijn om tot minimaal energielabel C of beter te komen.
  2. Voor sommige maatregelen of aanpassingen kan je subsidies aanvragen. Samen met een energieadviseur bepaal je welke subsidies en voorwaarden van toepassing zijn een optimale investering
  3. Voer de maatregelen uit voor 2023, hiermee zorg je er op tijd voor dat het kantoor voldoet aan energielabel C.
  4. Laat opnieuw het energielabel vaststellen en registreren door een energieadviseur.

Schatting aantallen kantoren zonder energielabel C

Voor 56% van de kantoren is nog geen label geregistreerd. Deze voldoen dus nog niet aan de verplichting. 44% van deze label-C-plichtige kantoren heeft een wel een energielabel, maar daarvan voldoet 32% van de label-C-plichtige kantoren aan de minimale eisen en heeft een groen energielabel van C of beter.

De overige 12% van de kantoren die al wel een energielabel heeft, betreft labelklasse D of slechter. In aantallen gaat het om zo’n 35.000 kantoren zonder label, 20.000 kantoren met een groen label (A t/m C) en 7.000 kantoren met een rood label (D t/m G). Er zijn 42.000 kantoren die per 1 januari 2023 in het bezit moeten zijn van minimaal een C-label.

Lees verder

Ook interessant