Implementeren en beheren managementsystemen

Een managementsysteem is méér dan een certificaat

Creëer strategische waarde voor jouw organisatie. Onze specialisten helpen jouw organisatie verder bij het implementeren en beheren van een managementsysteem. Want een managementsysteem is meer dan een certificaat.

Neem contact op Ontdek de ISO-wekker

Implementeren en beheren managementsystemen

Onze aanpak om jouw managementsystemen te beheren

Onze specialisten hanteren een werkwijze in meerdere fasen die overeenkomen met de PDCA (Plan-Do-Check-Act)-cyclus. Met onze services is een goede voorbereiding op hercertificering gegarandeerd en werken we doorlopend naar jouw ambitieniveau toe.

Opzetten en beheren
Begin je bij ‘nul’? Of heeft jouw organisatie al stappen gezet naar certificering volgens een van de ISO-normen? Onze adviseur ondersteunt bij de volledige implementatie van een nieuw managementsysteem, het doorgroeien naar het volgende niveau of het in stand houden van bestaande processen.

Verkenning – Wat is de stand van zaken?

Een goed begin is het halve werk. Tijdens de verkenning gaan we in gesprek met de organisatie en zorgen we voor inzicht in de stand van zaken. Een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld een gap-analyse. Hierbij kijken we naar de stappen die nog genomen moeten worden. Het resultaat hiervan is een praktisch plan van aanpak met realistische doelstellingen.

Heeft jouw organisatie al een certificering? Dan is een aankomende hercertificering bij uitstek het moment om te kijken of het systeem nog aansluit op je bedrijfsvoering en -processen.

Implementatie – Certificering behalen

Bij de implementatie gaan we aan de slag met het opgestelde plan van aanpak. De mate waarin onze specialisten ondersteunen heb je hierbij zelf in de hand. We kijken naar de structuur en pakken aan wat nodig is om het certificaat te behalen binnen de afgesproken termijn of te werken volgens het managementsysteem. Wij ondersteunen ook bij het uitvoeren van interne audits, systeemaudits, inzicht in verbetermogelijkheden en input voor de directiebeoordeling.

Toekomstbestendig – Borgen en doorgroeien

Het behalen van een certificaat is nog maar het begin. Doorlopend stuur je bij op basis van veranderende ambities en prestaties of strategie. Dat je organisatie een certificaat heeft behaald wil nog niet zeggen dat je bent waar je wilt zijn. Onze adviseurs denken mee over de volgende stappen om naar het volgende niveau te groeien.

Evaluatie - Tussentijds stilstaan

Bij iedere stap die onze adviseur onderneemt kijken we terug. Dit begint al bij het afronden van de gap-analyse, dit doen we ook bij de systeemaudit en interne audit bij de oplevering van een systeem. Zo sturen we doorlopend bij om naar jouw doelen te werken.

sturen met managementsystemen
Neem contact op

Aan de slag met jouw managementsysteem

Ondersteuning bij een gap-analyse, interne en externe audits, managementreview of het volledig implementeren en beheren van een managementsysteem binnen jouw organisatie? Neem contact op!

Neem contact op
Onze managementsystemen

Managementsystemen

Ons team

Onze adviseurs

Ons team staat klaar voor ondersteuning bij o.a. gap-analyse, interne en externe audits en managementreview, of het volledig borgen en beheren tot implementeren van jouw managementsysteem.

Neem contact op

Adviseur Milieu en Omgeving

Adviseur QHSE

Adviseur

Adviseur QHSE