arbo veiligwerken
Werken met gevaarlijke stoffen

Hoe houd je werken met gevaarlijke stoffen veilig?

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aanpak bij de bron.


Werken met gevaarlijke stoffen

Weet jij in welke mate je collega’s bloot worden gesteld aan gezondheidsrisico’s?

Voor het nemen van maatregelen volg je stapsgewijs de route van registratie en VIB’s, dan aanpak bij de bron en als laatste het doen van metingen. Onze specialisten, deels arbeidshygiënisten, zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en adviseren je graag over de mogelijkheden tot verbetering.

Registratieplicht en risicobeoordeling

Gevaarlijke stoffen vormen nog altijd een belangrijk probleem voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Jouw verantwoordelijkheid vanuit de Arbowet ligt bij het herkennen en veilig opslaan van, en het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Hoe pak je dat aan? Want het is en blijft een verantwoordelijkheid van jouw bedrijf om inzicht te hebben in de effecten van een bepaalde mate van blootstelling en weten welke maatregelen nodig zijn Stel jezelf 5 simpele vragen:

  1. Wat heb je in huis?
  2. Wat doe je ermee?
  3. Wat zijn de eigenschappen en risico’s?
  4. Hoe los je risicovolle situaties op?
  5. Hoe toon je aan dat je (steeds) veilig(er) en gezond(er) werkt?

Risicobeoordeling speelt een centrale rol bij het beheren van risico’s. Met een inventarisatie brengen onze specialisten de (gevaarlijke) stoffen in kaart en ondersteunen je bij het registreren. Met een goede en volledige registratie voer je risicobeoordelingen uit voor opslag, vervoer en blootstelling van de medewerkers.

Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s)

VIB’s geven jou en je collega’s instructies hoe om te gaan met gevaarlijke stoffen en zijn verplicht vanuit de Arbowet. Met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’S) zorg je wel voor de nodige bescherming. Maar dit is niet de eerste de beste aanvullende oplossing, constateert de NLA (Vanaf 1 januari 2022 is de naam Inspectie SZW veranderd naar “Nederlandse Arbeidsinspectie” ofwel NLA). Zij zien daarbij vaak dat maatregelen worden toegepast op hoofdprocessen en niet op nevenprocessen, zoals onderhoud aan installaties. Tijd voor de aanpak bij de bron.

Gebaseerd op het model dat de NLA gebruikt voor en aanreikt aan bedrijven die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Bron: zelfinspectie.nl
Arbeidshygiënische strategie

Aanpak bij de bron

Met de inzet van een gevaarlijkestoffenregister geef je jezelf de mogelijkheid om naar minder belastende stoffen toe te werken. Maar soms is het werken met deze stoffen onvermijdelijk en is het toepassen van bronmaatregelen niet mogelijk. Wij kijken dan samen met jou welke technische maatregelen nodig zijn om blootstelling te vermijden. Hiermee pak je de risico’s aan volgens de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie.

Blootstellingsbeoordelingen en -metingen

Heb jij het werken met gevaarlijke stoffen al voldoende op orde? Weet je dan wat het effect is van de getroffen maatregelen? Een volledig verplichte inventarisatie van gevaarlijke stoffen geeft je wel overzicht, maar misschien nog niet genoeg inzicht in het ‘werken met’. Blootstellingsbeoordelingen met schattingsmodellen (Stoffenmanager/Chemrade/ART) of blootstellingsmetingen geven dat wel.

Onze adviseurs voeren deze onderzoeken regelmatig uit, zowel indicatief als specifiek. Je krijgt zicht op de mate van blootstellingen wij toetsen de resultaten aan de grenswaarden. De Databank Grenswaarden Stoffen is opgesteld door de Sociaal Economische Raad (SER) om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Ook om te weten wat het effect is van genomen maatregelen geven onze adviseurs inzicht. Je werkt dan toe naar totaaloplossing voor verbeteringen van werkomstandigheden.

In contact
Neem contact op

Veilig werken met gevaarlijke stoffen?

Behoefte aan ondersteuning bij deze of andere Arbo-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op