Veilig en gezond werken

Iedere werknemer heeft recht op een gezonde en veilige werkplek

Een goede werkomgeving voor ons allemaal! Werkgevers en werknemers zorgen samen voor een goede werkomgeving. Zodat wij allemaal, nu en in de toekomst, gezond ons werk kunnen doen.  


De ultieme werkomgeving

De werkomgeving heeft veel invloed op medewerkers. Een goede sfeer, veilige werkprocessen en een actuele RI&E zijn voorbeelden die effect hebben op die werkomgeving

Veiligheidscultuur

Zorg dat collega’s genoeg weten over veilig werken. Zo bouw je een gedegen veiligheidscultuur op. Zorg dat ze weten welke specifieke risico’s er zijn en waarom en waar je persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB’s) gebruikt. Zodra collega’s het veiligheidsprotocol kennen, is het zaak er ook naar te handelen. Daarnaast is het cruciaal dat collega’s weten waarom bepaalde veiligheidsmaatregelen gelden. Want als je over de veiligheid nadenkt, zie je ook eerder onbekende risico’s. Een hoog veiligheidsbewustzijn op de werkvloer is onmisbaar binnen een organisatie, je beïnvloedt elkaar onbewust.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De omgang met collega’s en klanten op het werk heeft impact op hoe iemand zich voelt. Vooral als het gaat om ongewenst gedrag of een hoge werkdruk. Het veroorzaakt stress, lichamelijke, psychische en sociale klachten. Werkstress zorgt voor een kwart van het psychisch verzuim, blijkt uit het jaarverslag van de NLA (voorheen Inspectie SZW nu “Nederlandse Arbeidsinspectie” ofwel NLA) . Om PSA tegen te gaan is het in kaart brengen van de oorzaken van arbeidsbelasting een eerste stap. Dit doe je met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarna volgt een het opstellen van een PSA-beleid met preventiemaatregelen. Een preventieve maatregel is het aanstellen van een (extern) vertrouwenspersoon. Een medewerker meldt en bespreekt daar ongewenst gedrag, om samen te zoeken naar een oplossing.

Veiligheid bij machines

Een ongeval zit in een klein hoekje. Er zijn verschillende veiligheidsrisico’s op de werkvloer in productiebedrijven. De Machinerichtlijn en de Richtlijn Arbeidsmiddelen moeten machineveiligheid garanderen. Machines die vanaf 1995 op de Europese markt zijn, moeten hieraan voldoen. De machinebouwer of leverancier is hiervoor verantwoordelijk. Deze moet ook zorgen voor een CE-markering. Wanneer je een machine later aanpast, of zelf een machine bouwt, verschuift die verantwoordelijkheid naar de organisatie. Om machineveiligheid te regelen voor machines die vóór 1995 op de Europese markt zijn gekomen, is alleen de Richtlijn Arbeidsmiddelen van toepassing.

  • Beide richtlijnen stellen eisen aan technische aspecten en veilig gebruik: is de machine elektrisch veilig, is deze voorzien van een noodstop, is er afzuiging, maakt het apparaat niet te veel geluid, is de lichamelijke belasting bij gebruik niet te hoog, zijn de instructies duidelijk, kan er niets tussen komen?
  • Daarnaast kunnen gevaarlijke stoffen acute en chronische effecten hebben. De acute gevaren springen vaak meer in het oog: brand- en explosiegevaar, vergiftiging en verstikking. De gevaren met een effect op de lange termijn hebben echter minstens even ernstige gevolgen.
In vier stappen

Arbeidshygiënische strategie

Wanneer er risico’s op de werkvloer aanwezig zijn, stel je maatregelen op basis van de arbeidshygiënische strategie op. 

  1. Bronmaatregelen: je kijkt eerst naar de bron van de risico. Een voorbeeld van een bronmaatregel is een gevaarlijke stof vervangen door een veilig(er) alternatief.
  2. Collectieve maatregelen: wanneer het niet mogelijk is om de stof te vervangen, kijk je of het mogelijk is om een collectieve (meestal technische) maatregel te treffen. Het plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie zijn hier voorbeelden van.
  3. Individuele maatregelen: wanneer dit ook niet mogelijk is, kijk je naar individuele maatregelen, bijvoorbeeld taakroulatie.
  4. Persoonlijke beschermingmaatregelen (PBM’s): zijn de bovenste 3 maatregelen niet effectief genoeg? Pas dan persoonlijke beschermingsmiddelen toe, bijvoorbeeld oorbeschermers en lasbrillen. Wanneer je gebruikmaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen in plaats van een bronmaatregel, moet deze keuze onderbouwd worden in de RI&E.
FAQ

Veel gestelde vragen over veiligheid

Staat jouw vraag over veiligheid op de werkvloer hier niet tussen? Neem dan contact op met onze specialisten.