Energie besparing
Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht en effectief (actuele) erkende energiebesparende maatregelen toepassen

Toon de energiebesparende maatregelen aan in jouw bedrijf.


Informatieplicht energiebesparing

Ontwikkelingen energiebesparende maatregelen staan niet stil

Bijblijven met nieuwe energiebesparende maatregelen verbetert de efficiency in het energieverbruik.

Energiebesparingsplicht

Energieverbruik is een milieuaangelegenheid. Maar ook vanuit een eigen milieubeleid loont het nemen van energiebesparende maatregelen om de milieubelasting te minimaliseren. Vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer is hiervoor een wettelijk kader opgenomen onder de energiebesparingsplicht. Heeft je bedrijf onder milieubelastende activiteiten (voorheen melding via Activiteitenbesluit en nu via Digitale Stelsel Omgevingswet)? Dan moet je aantonen dat maatregelen zijn getroffen, in de planning staan of niet van toepassing zijn. We helpen je hiermee en we beoordelen daarna of, naast de energiebesparingsplicht, ook de informatieplicht van toepassing is.

Energielabel C-verplichting Sinds 2008 geldt een Energielabelverplichting voor gebouwen. En per 2023 is voor sommige kantoorgebouwen het energielabel C verplicht. Het aanvragen van een Energielabel gaat via een gecertificeerde (energie)adviseur (EPA-U deskundige).

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Heeft jouw bedrijf een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar? Dan geldt voor jouw bedrijf naast de energiebesparingsplicht ook de informatieplicht. Heb jij de plichten rond energiebesparingen in je bedrijf nog niet op orde? Dan helpen onze adviseurs je puntsgewijs om actuele en aanvullende informatie samen te stellen om aan jouw informatieplicht te voldoen. De zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) ligt hieraan ten grondslag. Het gaat hierbij ook om het tijdig en juist invullen van de gegevens bij het e-loket RVO.nl.

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. De energiebesparingsplicht valt vanaf 1 juli 2023 uiteen in een nieuwe informatieplicht en een onderzoeksplicht. Lees hier wat er allemaal verandert.

Neem contact op

Hulp bij je energiebesparingsplicht

Ondersteuning nodig bij deze of andere energie-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op