Nieuws

Wist je dat? De energiebesparingsplicht in 2023 gaat veranderen

Energiebesparingsplicht

In 2023 gaat de energiebesparingsplicht veranderen, omdat naar verwachting vanaf 1 juli 2023 (inmiddels wederom verschoven) de Omgevingswet wordt ingevoerd. Tot die tijd geldt de huidige energiebesparingsplicht (uit het Activiteitenbesluit milieubeheer). Met alle wijzigingen is het is een hele klus om door de bomen het bos te blijven zien. We zetten alle belangrijke informatie op een rij. Neem eruit wat voor jouw situatie geldt en doe er je voordeel mee!

Energiebesparingsplicht onder de Omgevingswet geldt:

  1. Voor locaties van bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) gebruiken.
  2. Voor een type C-bedrijf met een omgevingsvergunning milieu. De energiebesparingsplicht gaat vanaf 2023 ook gelden.
  3. Ook over maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die geen energie besparen, maar wel CO2-uitstoot verminderen. Denk hierbij aan het opwekken van hernieuwbare energie en het overstappen naar een energiedrager met een lagere CO2-uitstoot.

“Bekijk hier de meest actuele invoeringsdatum en informatie over de Omgevingswet”

Wist je dat?

De bestaande informatieplicht wordt gewijzigd en een nieuwe plicht wordt geïntroduceerd

Heb je een energiebesparingsplicht? Dan heeft dat voor jou mogelijk verschillende gevolgen. De energiebesparingsplicht valt vanaf 1 juli 2023 uiteen in een nieuwe informatieplicht en een onderzoeksplicht.

  • De bestaande informatieplicht geldt dan niet alleen meer voor meldingsplichtige type A- en B-bedrijven, maar ook voor de vergunningplichtige type C-bedrijven met een energieverbruik tot 10 miljoen kWh of een aardgasverbruik van 170.000 m3 Ook wijzigen de maatregelen van de erkende maatregelenlijsten (EML) waarover je vanuit de informatieplicht rapporteert.
  • Voor type C-bedrijven met een verbruik dat hoger ligt dan de hierboven genoemde drempelwaarden (meer dan 10 miljoen kWh of een aardgasverbruik van 170.000 m3 ) wordt een onderzoeksplicht ingevoerd. Deze bestaat uit een uitgebreid energiebesparingsonderzoek waarbij in het bijzonder aandacht is voor energieverbruikende activiteiten en processen. Daarnaast zijn ook een isolatiescan van het leidingwerk en tankinstallaties en een elektromotorenscan verplicht. Let op: Ben je eigenaar van het gebouw dan rapporteer je volgens de gebouwenmaatregelen via de informatieplicht gebouwen.

Wist je dat?

Er een aparte systematiek is voor organisaties met meerdere gebouwen

Voor organisaties met veel panden (20+) waarbij de energiebesparingsplicht gaat gelden is er een portefeuilleaanpak mogelijk. Op deze manier wordt voorkomen dat je meerdere rapportages moeten uitvoeren voor elk individueel gebouw aan het lokale bevoegde gezag. De portefeuilleaanpak maakt het mogelijk om per organisatie éénmalig te rapporteren over verduurzaming van alle locaties.

Let op: voor zowel de informatieplicht als de onderzoeksplicht geldt dat er eens in de vier jaar moet worden gerapporteerd.

Uitzonderingssituaties

De energiebesparingsplicht geldt niet voor:

  • de gebruiksfuncties Woonfunctie en Bouwwerk geen gebouw zijnde;
  • gebouwen en activiteiten die alléén gebruikmaken van op de locatie opgewekte hernieuwbare energie.

De toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht ligt bij de regionale omgevingsdiensten die op basis van de informatie- en onderzoeksplicht wordt uitgevoerd.

De energiebesparingsplicht is onder de Omgevingswet opgenomen in twee besluiten

  1. De energiebesparingsplicht uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) gaat over de milieubelastende activiteiten op een locatie.
  2. De energiebesparingsplicht uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) gaat over de gebouwen op een locatie, gebruiksfuncties geheten. Bijvoorbeeld een winkel- of kantoorfunctie.

Wist je ook dat? De EU  heeft een nieuw akkoord betreffende versnelde vergunningsprocedure voor Zonnepanelen en Warmtepompen. Wij publiceren binnenkort belangrijke informatie over dit akkoord.

Energie & Transitie, Jaap van de Sande
Energie & Transitie

Handig om te weten!

Maar hoe nu verder? Heb je nog vragen? Neem contact met ons op en wij wijzen je de weg door de energiebesparingsplicht vanaf 2023.
Neem contact op
Energie & Transitie

Meer over energie