VCA certificering en regels
VCA

Volgens VCA-systeem werken of VCA-certificaat behalen

Werken volgens VCA-systematiek minimaliseert risico’s.


VCA

Wil je een VCA-systeem afgestemd op jouw organisatie?

Werk je als aannemer of onderaannemer voor opdrachtgevers? Of werken je collega’s op locaties met een verhoogd risico? Dan toont een gecertificeerd VCA-systeem aan dat jouw bedrijf oog heeft voor de veiligheidsrisico’s op de werkplek en werkt met goed opgeleid en veiligheidsbewust personeel.

VCA-systeem en -cerfiticering

Werken volgens de VCA-systematiek zorgt ervoor dat je de risico’s op de werkplek tijdig vaststelt en vervolgens passende maatregelen treft. Het zorgt ook dat je collega’s de juiste veiligheidsopleidingen volgen en informatie krijgen over de specifieke risico’s van werkzaamheden en werkplekken. Met een certificaat toon je als bedrijf aan dat je werkt volgens de VCA-methodiek. Een certificering kent twee niveaus: 

  • beperkte en algemene VCA* gericht op kleinere bedrijven met directe veiligheidsbeheersing van activiteiten bij je bedrijf en 
  • VCA** voor grotere bedrijven of als je bedrijf optreedt als hoofdaannemer.

Onze benadering

Wil je werken volgens VCA en het VCA-certificaat behalen of een certificering realiseren? Onze specialisten begeleiden je bij het opzetten van een veiligheidssysteem volgens de VCA-norm. Samen met ons beantwoord je vragen in een uniform gestandaardiseerde VGM-checklist. Omdat de antwoorden aansluiten bij de organisatie van je bedrijf, weet je daarna precies wat goed geregeld is en wat beter kan. 

We ondersteunen je bij het inventariseren van ontbrekende elementen en het opstellen van procedures en voorschriften. Uiteraard zijn deze afgestemd op jouw organisatie, opleidingen, overlegstructuren, bedrijfsmiddelen en veiligheidsmiddelen. Heb je al een (gecertificeerd) ISO-systeem? Dan integreren wij  de eisen van VCA in het bestaande systeem. Onze implementatie omvat ook voorlichting aan collega’s en bijsturing. Met een VCA-audit bekijken we na implementatie in welke mate gestelde voorschriften werken.

De stappen

Een VCA-systeem vraagt regelmatig om controle of procedures en voorschriften nog actueel zijn. De stappen in het kort:

  1. Inventarisatie met VCA-checklist
  2. Integratie in het bestaande ISO-systeem of opzetten VCA-systeem
  3. Implementatie en certificering
  4. Onderhoud en nazorg
Neem contact op

Aan de slag met VCA binnen je organisatie

Behoefte aan ondersteuning bij deze of andere ISO-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op