PGS

Goed op weg met PGS-richtlijnen in jouw bedrijf

Een dynamisch proces om veiligheid voorop te zetten.


PGS

Hoe maak je PGS-richtlijnen duidelijk in je bedrijfsvoering?

Met een vertaling van richtlijnen naar de praktijk maak je duidelijk welke maatregelen gelden binnen je organisatie.

Cursus PGS-15
Heb jij te maken met de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen? Bekijk dan ook onze cursus PGS-15 vanuit de BMD Academy.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Is bij jouw bedrijf sprake van omgang met en de opslag van gevaarlijke stoffen? Dan heb je te maken met de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS). De richtlijnen en voorschriften in de PGS komen voort uit onderling overleg tussen bedrijfsleven en betrokken overheden.. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet (en in het bijzonder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)) wijzigen deze richtlijnen. Door regelmatig te toetsen of jouw bedrijf nog aan alle aspecten voldoet, voorkom je verrassingen. Wil je praktisch en zo effectief mogelijk voldoen aan de richtlijnen? Dan helpen wij jou op weg. 

  • We onderzoeken de invloed van maatregelen en vertalen richtlijnen naar een praktisch advies op maat.
  • Bij veranderingen binnen jouw bedrijf adviseren we over de gevolgen en de mogelijkheden waarmee je in het ontwerp van een opslagvoorziening rekening moet houden.
  • We voeren een GAP-analyse uit waarbij we inventariseren welke verschillen er zitten tussen de richtlijnen en jouw bestaande situatie, zo krijgen we inzicht in eventuele knelpunten.
  • Bij werkwijzen en instructies die we opstellen, houden we rekening met jouw bedrijfsspecifieke eisen.

PGS Nieuwe Stijl

PGS-richtlijnen zijn dynamisch en geschreven vanuit risicobenadering. Maatregelen worden periodiek geactualiseerd volgens de laatste stand der techniek en zijn leidend. Je borgt hiermee de arbeids-, milieu-, transport-  en brandveiligheid. Alle PGS-richtlijnen die nu zijn vastgelegd in PGS Nieuwe Stijl richten zich, zowel vanuit milieu- als arbo-oogpunt, op bescherming van de directe leefomgeving en arbeidsveiligheid in jouw bedrijf. 

Verwijst jouw milieuvergunning of AIM-melding naar PGS-richtlijnen? Dan is het verplicht om de toegepaste PGS-maatregelen periodiek te toetsen aan wat jou is vergund. Kijk je met een arbo-bril naar PGS, dan omvat het grootste deel van PGS Nieuwe Stijl voorschriften/maatregelen over arbeidsveiligheid.

Meer over de richtlijnen

Met welke PGS richtlijn heeft jouw organisatie te maken?

Onze specialisten ondersteunen bij het opstellen en implementeren van maatregelen voor deze richtlijnen.

Neem contact op

Veilig gevaarlijke stoffen opslaan?

Behoefte aan ondersteuning bij deze of andere milieu-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op