Gap analyse managementsystemen
Gap-analyse managementsystemen

Voldoen jouw systemen aan de norm, of is er een gap? Of wil je starten met een nieuw systeem?

Jouw bedrijfsvoering naar een hoger plan tillen, dat is je doel. Gebruik hiervoor wel het juiste middel. Met een gap-analyse krijg je inzicht in de onderdelen voor een nieuwe of betere inrichting van jouw kwaliteits-, milieu- of arbosystemen. 

Neem contact op Ontdek de ISO-wekker

Gap-analyse managementsystemen

Laat systemen aansluiten bij jouw bedrijfsprocessen

Het laten aansluiten van systemen op de dagelijkse bedrijfsvoering vraagt om een continu proces van afstemming. Wil je starten met managementsystemen of de inrichting van jouw bestaande systemen verbeteren? Met een gap-analyse onderzoek je welke onderdelen hierbij nodig zijn. Een gap-analyse is een methode om een vergelijking te maken tussen een bestaande en een gewenste situatie. Het verschil tussen het gewenste situatie en het behaalde resultaat is de zogenaamde ‘gap’.

Nieuwe systemen opzetten

Voor nieuwe systemen of het opzetten van een systeem voor een ISO-norm is een gap-analyse het startpunt. Of het nu gaat om een systeem gebaseerd op bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000 of een veiligheidsbeheerssysteem: de aanpak is hetzelfde. Deze analyse stelt je in staat om een vergelijking te maken van een huidige situatie naar een gewenste situatie. Onze specialisten gebruiken een gap-analyse om te komen tot een helder plan van aanpak met haalbare doelen en een realistische planning. Wij adviseren je op welke manier nieuwe systemen te integreren zijn en hoe je het beste aan de slag gaat. Een gap-analyse is niet alleen zinvol bij de implementatie van ISO-managementsystemen, maar ook bij veiligheidsbeheer of branchespecifieke systemen voor bijvoorbeeld BRZO of VCA.

Bestaande systemen verbeteren

Een gap-analyse voor bestaande systemen geeft direct inzicht welke processen voor verbetering vatbaar zijn en in hoeverre jouw systeem aan de norm voldoet. Wij onderzoeken met deze gap-analyse de kansen voor de bedrijfsprocessen en brengen risico’s aan het licht. Samen met jou bepalen we welke onderdelen aan bestaande systeem toe te voegen zijn, denk hierbij aan systeem- en procesdocumenten. Tot slot ondersteunt ons advies jouw collega’s stap voor stap bij de transitie van de oude naar de nieuwe situatie. 

Praktische middel

Een gap-analyse geeft aan waar je staat en wat te doen om jouw doel te bereiken. Ons advies houdt rekening met jouw bedrijfsspecifieke wensen. Of het nu de nieuwe Omgevingswet is met het centraal stellen van stakeholders of een Gap-analyse in het kader van de aanvullende RI&E (ARIE) betreft. We tillen jouw bedrijfsvoering naar een hoger plan, dat is het doel. 

Neem contact op

Inzicht in je managementsysteem

Behoefte aan ondersteuning bij deze of andere ISO-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op