Circulaire bedrijfsvoering
Circulair

Circulaire bedrijfsvoering

Op naar een wereld waarin grondstoffen optimaal worden benut en afval niet bestaat!


circulair

Circulariteit en jouw aanpak

Met een groeiende wereldwijde bevolking en stijgende welvaart neemt de vraag naar grondstoffen in rap tempo toe. Grondstoffenvoorraden raken uitgeput en dit zorgt voor hoofdbrekers en internationale spanningen. Omdat de beschikbaarheid van grondstoffen en materialen steeds minder vanzelfsprekend of extreem kostbaar wordt, is het verstandig om actie te ondernemen en de transitie naar circulariteit in te zetten. Dit om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf bestand is tegen deze in de nabije toekomst verwachte problematiek.

 

 

Circulaire bedrijfsmodellen

In de circulaire economie bestaat afval niet langer, worden grondstoffen keer op keer opnieuw gebruikt en worden producten slim ontworpen. Door over te stappen naar circulaire bedrijfsmodellen zorg je er als bedrijf voor dat waarde behouden blijft gedurende de levensduur van materialen en grondstoffen. Het streven naar circulariteit is dus geen doel op zich, maar een middel om de toekomstbestendigheid van je bedrijf te garanderen. Daarnaast draag je bij aan een beter milieu en klimaat.

Nulmeting circulariteit

Om de circulariteit in jouw bedrijf te bepalen heb je een gedegen aanpak nodig. Onze aanpak bevat een nulmeting waarbij we alle invoer- en afvalstromen inventariseren binnen jouw bedrijf. Hiermee breng je in kaart waar je als bedrijf staat en waar jij op het gebied van circulariteit nog positieve impact kan maken.

Hoewel Nederland koploper is in het recyclen van afval (refurbish en remanufacture – R5), is er voor de circulaire economie meer nodig. Een R-ladder geeft aan op welke manier circulariteit aan te pakken is. Hoe hoger je op de R-ladder komt, hoe groter de positieve impact van de aanpak is. Het is denkbaar dat bij het circulair ontwerpen van een nieuw product de positieve impact groter is dan het terugwinnen van energie uit bestaande afvalstromen.

Wij kijken bij een nulmeting naar alle treden van de R-ladder en helpen je deze waar mogelijk te beklimmen voor betere circulariteit in jouw bedrijf.

Wanneer je inzichtelijk hebt gemaakt welke mogelijkheden er zijn, dan ga je aan de slag. We adviseren en begeleiden je bij deze circulariteitstransitie op basis van meetbare circulariteit. We bekijken welke circulaire maatregelen zinvol en haalbaar zijn. Denk hierbij aan ‘cradle to cradle’ waarbij je product volledig wordt hergebruikt. Of aan het recyclebaar maken van je afvalstromen of je gehele productieproces circulair inrichten. We ondersteunen je ook bij het behalen van keurmerken en certificaten op het gebied van circulariteit.

In contact
Neem contact op

Aan de slag met jouw impact op het klimaat

Ondersteuning bij deze of andere duurzaamheids-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op