Cases en projecten

EED-audit basis voor energiebewustzijn

In het kader van de energie auditplicht (EED) is de Saxenburgh Groep (Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg en diverse nevenvestigingen in Hardenberg, Ommen, Coevorden, Westerhaar, Gramsbergen en Bergentheim) verplicht om een energie-audit uit te voeren en deze elke 4 jaar te actualiseren. Wat de EED-audit bij de Saxenburgh vestigingen uniek maakt, is dat deze betrekking heeft op een reeks van bestaande locaties die qua bouw en toepassing veel van elkaar verschillen. Een efficiënte aanpak zorgt dan voor het beste resultaat. 

Vestigingen segmenteren 

Als een bedrijf meerdere vestigingen heeft die onder de EED-plicht vallen, zoeken we naar een slimme en efficiënte aanpak. In dit geval waren de 22 vestigingen destijds, voor de herbouw van het ziekenhuis in Hardenberg, onderverdeeld in 4 ‘eigen’ categorieën: poliklinieken, verpleeg- en verzorgtehuizen, kleinschalig wonen en locaties voor dagbesteding. Onze adviseur heeft op basis van deze concernaanpak een geselecteerd aantal locaties per categorie bezocht en zodoende een breed onderzoek verricht. 

De Saxenburgh Groep biedt op verschillende locaties in Overijssel en Drenthe medisch specialistische zorg, ouderenzorg, thuiszorg en revalidatiezorg. Het ziekenhuis zelf is inmiddels herbouwd op een nieuwe locatie van 13.000 m2. Bij de herbouw zijn zeer innovatieve energiebesparende maatregelen toegepast en de gebouwen op de oude ziekenhuislocatie zijn inmiddels afgebroken. 

Branchegerichte toetsing 

Tijdens deze audit zijn ruim 50 belangrijke besparende maatregelen beoordeeld die bij de bestaande vestigingen al eerder waren aangebracht. Onze adviseur toets deze dan aan de voor deze branche specifieke maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing en de lijst Energie Investeringsaftrek. Het resultaat: concrete kengetallen en acties voor Besparingspotentieel, Beheersmaatregelen en Onderzoek verbeteringen voor alle locaties.  

EED weer 4 jaar vooruit 

Door de uitgevoerde EED-audit wordt meestal het bewustzijn verhoogd, je loopt rond en kijkt naar energiebesparende toepassingen. De besparingen lopen in sommige gevallen op van 10 tot 30% om het gemiddeld energieverbruik te verlagen. De Saxenburgh Groep loopt met het opgestelde bedrijfs-Energie-Plan 4 jaar vooruit en sluit daarmee aan op nieuwe ontwikkelingen voor maatregelen op bestaande locaties die in dit geval anders zijn dan de zeer energie efficiënte nieuwbouw. 

“Wat dit project zeer interessant maakt, is de diversiteit. Veel verschillen in de stand van zaken per locatie en ook het gebruik van energie. Het is dan belangrijk om goed onderscheid te maken in de resultaten en de verschillende adviezen voor bestaande en nieuwe situaties”, aldus onze adviseur. “Een EED-audit is een van onze dienstverleningen om de Energietransitie te ondersteunen.”

Energie audit valt onder de Europese energie-efficiency (EED) richtlijn en is een vierjaarlijkse verplichting voor ondernemingen met meer dan 250 fte of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. De 2e ronde eindigde op 31-12-2020 en in 2023 start de 3e ronde van de energie auditplicht. Is jouw bedrijf EED-plichtig? Lees hier meer over wat dat betekent. 

Energie & Transitie, Jaap van de Sande
Energie en transitie

Is jouw bedrijf EED-plichtig?

Wil jij je voorbereiden op de 3e ronde van de energie auditplicht in 2023? Onze adviseurs maken samen met jouw een plan van aanpak.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant