Energie en ondernemend Nederland
Europese Energie-efficiency richtlijn (EED)

Is op jouw bedrijf de Energie-efficiency richtlijn (EED) van toepassing? Dan ben je auditplichtig.

Energieverbruik managen begint bij onderzoek.


Europese Energie-efficiency richtlijn (EED)

Hoe gaat jouw bedrijf om met verbruik?

Het doel van de energieaudit EED is om het bedrijfsleven bewust te maken van het energieverbruik en om energie te besparen en te verduurzamen. Waar het eigenlijk om gaat is het in gang zetten van een transitie, waarbij de gehele bedrijfsvoering CO2-neutraal is. Dat is een vervolgstap op besparing.

Vrijstelling auditplicht. Heb je een ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met een ISO 14051-certificering? Dan krijg je in zijn geheel vrijstelling. Geheel of gedeeltelijke vrijstelling is mogelijk als je bedrijf milieubelastende activiteiten heeft (voorheen via melding Activiteitenbesluit), Wet milieubeheer of als onderdelen van de energie-audit zijn geregeld vanuit je vergunning.

De ISO 14001-module CO2-reductiemanagement is een aantrekkelijke optie om het energieverbruik te reduceren. Een ideale combinatie: je zorgt voor een structurele verankering van de doelstellingen om het energieverbruik te reduceren. Dit vertaalt zich in energiemanagement en/of CO2-management. De CO2-reductiemanagementmodule geeft ook een vrijstelling voor de EED-audit.

Energie-efficiency richtlijn (EED)

De Europese energie-efficiency Richtlijn (EED) heeft tot doel om het verbruik van energie in heel Europa te verminderen. Hieruit komt de EED energieauditplicht voort, die voor veel grote ondernemingen geldt. Je bent auditplichtig als de volgende criteria van toepassing zijn:

  • Als bij je bedrijf meer dan 250 medewerkers (250 fte) werken of;
  • Je bedrijf een jaaromzet heeft van meer dan 50 miljoen en daarnaast een jaarlijks balanstotaal van meer dan 45 miljoen (van de hele onderneming, inclusief partner- en verbonden ondernemingen).

EED-auditplicht

Is jouw bedrijf auditplichtig? Onze experts denken met je mee. We helpen je niet alleen met de audit en rapportage, maar kijken ook welke energietransitie (langetermijnvisie) voor jouw bedrijf gaat werken. We integreren jouw EED-audit met andere energieverplichtingen, zoals bijvoorbeeld de energievoorschriften uit de vergunning of de informatieplicht (artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit voorheen en per 1 januari 2024 overgegaan in het Digitale Stelstel Omgevingswet), en bieden je de mogelijkheid tot periodieke EED-controles middels ons EED-abonnement. Op deze manier is er continue opvolging van de verduurzaming van je bedrijfsvoering.

Voor een EED-audit maakt onze adviseur een rondgang op je bedrijfslocatie en verzamelt informatie over het actuele energieverbruik. Dit onderzoek en een kosten-batenanalyse levert je direct informatie voor het verbeteren van de energie-efficiëntie. De adviseur bespreekt samen met jou de besparingsmogelijkheden, geeft je advies en stelt een rapportage op volgens de richtlijnen van de RVO. Tot slot dient de adviseur het definitieve energie-auditverslag in bij het e-loket RVO.nl (digitaal platform Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

De energiebesparingsplicht gaat in 2023 veranderen en valt uiteen in een nieuwe informatieplicht en een onderzoeksplicht. Daarnaast komt er een aparte systematiek voor organisaties met meerdere gebouwen, maar er gelden ook uitzonderingssituaties.

Praktische invulling EED-audit

Als auditplichtig bedrijf moet je elke 4 jaar een audit uitvoeren en de resultaten rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor een praktische invulling van een EED-audit ondersteunen we je van begin tot eind. Het resultaat levert je kwantitatief in- en overzicht: waar is wat te  besparen binnen je bedrijf. Met de focus op het reduceren van (CO2-)emissies en/of op een duurzame (circulaire) bedrijfsvoering (zonder energielekken).

Een EED energieauditverslag omvat de volgende informatie:

  1. Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer).
  2. Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden.
  3. Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel binnen je bedrijf.
  4. Een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve (erkende) energiebesparingsmaatregelen.
EED abonnement

Energieaudit zonder zorgen en verassingen

Het blijkt voor bedrijven in de praktijk lastig om de EED Energie-audit te updaten. BMD Advies biedt de oplossing. Het “EED abonnement” vereenvoudigt het proces door een gestructureerde aanpak. Met dit abonnement verdelen we de uitvoering van de volgende EED Energie-audit van 2024 over de komende jaren.

Jaarlijkse actualisatie

Tussentijds aandacht als voorbereiding bestaande uit:

  • Jaarlijkse energiecijfers;
  • actualiseren van de energiebalans;
  • het maken van een bedrijfsenergieplan;
  • het implementeren van maatregelen.

Jouw bedrijf blijft up-to-date op energiebesparingsgebied. Daarnaast passen we elk jaar de energiebalans aan. Wat gegarandeerd tijd bespaart bij de energie-audit van 2024.

Energie en ondernemend Nederland
Neem contact op

Energieverbruik managen?

Meer weten over een audit of abonnement? Neem contact op met onze specialisten.

Neem contact op