Cases en projecten

Energiemanagement HZ University of Applied Sciences

Over Hogeschool Zeeland

Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences (HZ) is een innovatieve hogeschool gevestigd in Zeeland. In 2018 was de HZ de hogeschool met het hoogste energiebesparingspercentage in het energieverbruik (RVO, MJA-sectorrapport Hoger Beroepsonderwijs 2018). Een geweldig resultaat, dat wij mede dankzij de jarenlange samenwerking met BMD Advies konden behalen”, zegt Daan Polderman, HZ Diensthoofd Campusvoorzieningen en Coördinator Duurzaamheid Bedrijfsvoering.

De uitdaging

De locaties in Vlissingen en Middelburg hadden het doel om in 2020 het energieverbruik met 30% te reduceren ten opzichte van 2005, ofwel een jaarlijkse besparing van 2% te realiseren. Om vorm te geven aan Energiemanagement, werkt HZ al jaren samen met BMD Advies. 

De oplossing

Een groot deel van de oplossing zat in het organiseren van taken en rollen van een regiegroep. Samen met de HZ heeft BMD Advies een ‘regiegroep energie’ opgesteld, die gecoördineerd werd door een BMD Advies projectleider en Daan Polderman van HZ. Het opstellen van een regiegroep energie heeft geresulteerd in energiebesparingsbewuste activiteiten en oplossingen binnen de HZ door middel van een energiemonitoringssysteem.  

 Zo worden de actuele verbruiks- en besparingsgegevens worden op schermen in de HZ geprojecteerd voor het bewustwordingsproces. Elke vier jaar wordt het Energie Efficiency Plan (EEP) opgesteld met zekere, onzekere en voorwaardelijke maatregelen. BMD Advies verzorgt jaarlijks voor beide locaties de rapportage aan RVO met de besparingsresultaten van het voorgaande jaar, naar aanleiding van de in het EEP opgenomen maatregelen. 

 Van milieuverslag tot aan intern audit conform ISO 50001 

Het milieujaarverslag is zo opgesteld dat de resultaten met andere hogescholen zijn te vergelijken. Onze adviseur voert jaarlijks een interne audit conform ISO 50001 uit en geeft met een frisse blik aanbevelingen voor een beter functionerend systeem. Onze energiespecialist is betrokken bij de contracten voor de inkoop van energie. Inmiddels is het volledige elektriciteitsverbruik vergroend door middel van Windcertificaten.

Diversiteit aan energiebesparende maatregelen 

Energiebesparing bij HZ vertaalt zich in implementatie van een diversiteit aan energiebesparende maatregelen zoals isolatie, optimalisatie van installaties, weersafhankelijke temperatuurregeling en toepassing van ledverlichting. De locatie Middelburg is na renovatie van het bestaand gebouw in 2018 heropend. BMD Advies was ook betrokken bij de benodigde omgevingsvergunningen voor deze locatie.

Het resultaat

De interactie in en met de regiegroep energie resulteerde in het implementeren van veel energiebesparende maatregelen zoals isolatie, optimalisatie van installaties, weersafhankelijke temperatuurregeling en toepassing van ledverlichting.

Wil je ook jouw organisatie naar een hoger niveau tillen?

Neem dan contact op met BMD Advies en ontdek hoe wij jou kunnen helpen bij het realiseren van duurzame en efficiënte oplossingen.
Lees verder

Meer cases en projecten