Cases en projecten

Dankzij BMD Advies gesubsidieerd 220.000 kWh opwekken

PV-solar-panels

“Voor de uitbreiding van de Zon-PV installatie heeft BMD Advies ons gevraagd om net als de eerste fase ook deze tweede fase te begeleiden. Dit zegt alles over onze tevredenheid over de expertise en aanpak van BMD Advies”

Een mooi resultaat van een goed overwogen proces

Ploeger Agro B.V. is al enkele jaren deelnemer aan het BMD-energie inkoopcollectief. Het Roosendaalse bedrijf wilde in 2017 onderzoeken of het rendabel was om een Zon-PV installatie te plaatsen en vroeg BMD Advies hierin advies. Dat leidde tot een stapsgewijze aanpak: van indicatief onderzoek, naar subsidieaanvraag SDE+ tot en met begeleiding van het offertetraject.

Stap 1: Zonnetoets

BMD-adviseur Henri Oligschläger, specialist op het gebied van duurzame energie, voerde voor Ploeger in oktober 2017 de Zonnetoets uit – een indicatief onderzoek naar de mogelijkheden voor het toepassen van de duurzame energietechniek zonnestroom (zon-PV). Het ging hierbij om de locatie Protonweg 30 te Roosendaal, voor de daken van de bedrijfshallen 4 en 5. Hieruit bleek dat er een zon-PV installatie toegepast kon worden met een vermogen van 261.560 Wp (261,56 kWp). Dit komt neer op de plaatsing van ongeveer 1.000 zonnepanelen.

Uitgaande van de SDE+-subsidie, in het kader van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+2017), zou de terugverdientijd van een dergelijke installatie voor Ploeger uitkomen op minder dan 9 jaar. Deze subsidieregeling was dan ook zeer interessant voor Ploeger.

Stap 2: subsidieaanvraag SDE+

Op basis van het resultaat van de uitgevoerde Zonnetoets vroeg Ploeger aan Henri Oligschläger om de SDE+-subsidieaanvraag te verzorgen voor de openstellingsronde najaar 2017. In december 2017 ontving Ploeger van RVO de beschikking tot subsidieverlening. Deze beschikking was cruciaal en leidde tot een positief besluit om daadwerkelijk over te gaan tot de implementatie van een Zon-PV installatie.

Stap 3: begeleiding offertetraject

Vervolgens gaf Ploeger in 2018 aan BMD Advies opdracht om het offertetraject te begeleiden. Henri Oligschläger stelde op basis van het resultaat van de Zonnetoets en de SDE+-beschikking het programma van eisen en de randvoorwaarden op en vroeg bij drie verschillende leveranciers een offerte aan. Deze offertes zijn beoordeeld op aspecten als inhoud, compleetheid, prijsstelling en kwaliteit. Aan de hand van deze beoordeling bracht BMD Advies een onderbouwd gunningsadvies uit, waarbij uiteraard het laatste woord aan Ploeger was. Het bedrijf besloot uiteindelijk de opdracht te gunnen aan de huisinstallateur.

SDE++2020 Overigens zal de SDE++-regeling in 2020 ingrijpend veranderen. Bij de nieuwe SDE++-regeling zullen nieuwe technieken in aanmerking komen voor een subsidie duurzame energie. Minister Wiebes (EZK) besluit aan het eind van het jaar over de openstelling van de SDE++ regeling, de open te stellen categorieën en de bijhorende basisbedragen.

Resultaat

In mei 2019 werd de complete zon-PV installatie geïnstalleerd. Omdat gekozen is voor een zonnepaneel met een iets hoger vermogen, was het niet nodig om de panelen te verdelen over twee daken. In totaal zijn er circa 950 zonnepanelen geplaatst op het dak van bedrijfshal 4, dat een totale oppervlakte heeft van 5.000 m2. Inmiddels is de installatie volop in bedrijf.

Ploeger is met deze zon-PV installatie in staat om jaarlijks ongeveer 220.000 kWh elektriciteit op te wekken, goed voor bijna 20% van het totale energieverbruik van Ploeger en ongeveer gelijk aan het energieverbruik van ruim 73 huishoudens. Ploeger realiseert hiermee een CO2-reductie van circa 102.824 kg per jaar.

Lees verder

Ook interessant