People, planet & profit

Managen op basis van duurzaamheidspijlers

Managementsystemen spelen een belangrijke rol bij duurzaam ondernemen en het realiseren van de doelstellingen van people, planet en profit. Het gebruik van managementsystemen biedt een integraal kader voor organisaties om hun impact op de samenleving en het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd economische waarde te creëren.


People, planet, profit

Systeem met duurzaamheidspijlers

Kwaliteitsmanagement, arbo- en veiligheidsmanagement, milieumanagement, energiemanagement en CO2-reductiemanagement zorgen ervoor dat jouw onderneming inspeelt op toekomstige kansen en risico’s en daarmee toekomstbestendig is.

Bij het streven naar duurzaam ondernemen zijn drie duurzaamheidspijlers – people, planet en profit – belangrijk. Het implementeren van managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, CO2-prestatieladder en ISO 50001, dragen bij aan deze pijlers en het realiseren van een duurzamere bedrijfsvoering. Maar hoe manage je systemen op duurzaamheid?

Duurzame inzetbaarheid

Een kwaliteitsmanagementsysteem draagt onder andere bij aan een veilige, gezonde en inclusieve werkomgeving. Bij dat laatste maakt je gebruik van talenten en beschikbare arbeidskrachten. Daarnaast bied je goede arbeidsomstandigheden om iedereen tot zijn recht te laten komen. Een duurzame inzetbaarheid van jouw processen en die van je collega’s leidt tot een hogere productiviteit en meer tevredenheid.  Een duurzaam kwaliteitsmanagementsysteem gaat verder dan jouw organisatie, het is een maatstaf voor de hele bedrijfsketen.

CO2-uitstoot verminderen

De CO2-prestatieladder is een managementsysteem gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot van je organisatie. Dit leidt tot een verbeterd energiegebruik en een efficiënter gebruik van je grondstoffen. Elke trede van de CO2-prestatieladder helpt je om efficiënter om te gaan met energie. Dit zorgt niet alleen voor kostenbesparingen, maar ook voor een aantoonbaar duurzame inzet van grond- en afvalstoffen in het kader van de circulaire economie.

Duurzaamheid en ISO 14001

ISO 14001 is een managementsysteem gericht op milieumanagement dat bijdraagt aan een duurzamere bedrijfsvoering, ook wel duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd. Bij elke beslissing binnen jouw organisatie beoordeel je de negatieve impact op het milieu, met het doel deze te verminderen. Dat resulteert in een lagere CO2-uitstoot en verbeterd energie- en grondstoffengebruik. Bovendien draagt dit bij aan een goede reputatie en loyaliteit van klanten, collega’s en andere belanghebbenden.

Arbo- en veiligheidsmanagement en ISO 45001

Een managementsysteem gericht op arbo- en veiligheidsmanagement draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving. Verbeteringen resulteren in betere prestaties en een grotere loyaliteit van collega’s. Niet alleen op basis van wet- en regelgeving, maar door vrijwillige vanuit jouw organisatie. Door duurzaamheidsdoelstellingen vast te stellen en toekomstbestendiger te worden. Duurzaamheidsprestaties leiden ook tot vermindering van arbeidsongevallen en ziekteverzuim.

Energiemanagement – en prestaties

Met een toenemende focus op energieverbruik is een systeem gericht op energiemanagement niet meer weg te denken. Door meting en monitoring van je prestaties krijgt je inzicht hoe je efficiënter omgaat met energie en grond- en afvalstoffen. Je analyseert en evalueert data om de eigen energieprestaties te verbeteren.  Met gecertificeerde managementsystemen beschik je als bedrijf eerder over relevante informatie om ook over duurzaamheid te rapporteren en die aantoonbaar te maken.

 

In contact
Neem contact op

Aan de slag met jouw duurzaamheidsregister

Ondersteuning bij deze of andere duurzaamheids-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op