ISO en arbowetgeving
ISO 45001

Continue aandacht voor gezond en veilig werken

Een gezonde en veilige werkplek vraagt een systematische benadering.

Neem contact op Ontdek de ISO-wekker

ISO 45001

Systematisch invulling geven aan wettelijke verplichtingen, wensen en behoeften

Je wilt dat je collega’s op een gezonde en veilige werkplek hun werk uitvoeren. Niet alleen omdat het wettelijk verplicht is, maar ook omdat het de kans op uitval vermindert en de productiviteit en medewerkerstevredenheid bevordert.

Compliance management

Een belangrijk element van een systematische benadering is compliance management: “Aan welke vereisten moet ik voldoen en voldoe ik daar ook aan?”. Denk hierbij niet alleen aan de wettelijke verplichtingen, maar ook aan de wensen en behoeften van je stakeholders. Waarvan de medewerkers de belangrijkste zijn! Onze specialisten begeleiden je bij de implementatie van een systematische benadering, gericht op continue verbetering. Dit helpt je om efficiënte processen in te richten en kostenbesparend te werken. Ons advies gaat verder dan het op papier zetten van jouw systeem. Vanuit onze praktijkervaringen en expertise beoordelen wij ook je organisatie- en personeelsbeleid. Je krijgt advies voor nu en in de toekomst.

ISO 45001 

De internationale norm ISO 45001 omvat alle benodigde elementen die je als bedrijf nodig hebt om continu aandacht te besteden aan het waarborgen van verbeteringen. Starten met ISO 45001 verkleint risico’s en zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving. Als je collega’s gezond en tevreden zijn, leveren zij daardoor betere prestaties. Naast aandacht voor bedrijfsprocessen en werknemersparticipatie bij certificering, staan ook de trainingsbehoeften van jouw collega’s centraal. Met een ISO 45001-certificering voldoet jouw bedrijf aan de Arbowet en werk je aantoonbaar aan een veilige werkomgeving.

Onze benadering

Wil je een certificering ISO 45001 behalen? Onze adviseurs helpen je bij het opzetten van een systeem dat voldoet aan de eisen van de norm. Van begeleiden en adviseren tot praktisch ‘handen uit de mouwen’, de wijze waarop onze adviseur jou helpt bepaal je zelf. In het kort:

  • We brengen in beeld welke elementen nog ontbreken en stellen een plan op hoe deze ontbrekende elementen in te vullen.
  • We helpen je met praktisch advies inclusief ondersteuning om de vereisten van de norm passend te maken voor jouw organisatie.

Compliance wet- en regegeving

Compliance is niet meer tijdrovend met onze slimme tools(intern link). Wij ondersteunen je met periodieke compliance audits en procesverbetering volgens de PDCA-cyclus. Met als basis een arboaspectenregister met van toepassing zijnde arbowetgeving en acties voor het toepassen van verbetermaatregelen. Zo houd je het proces voor gezond en veilig werken beheersbaar en maak je het voldoen aan wettelijke arboverplichtingen aantoonbaar.

 

Neem contact op

Structureel veilig werken verbeteren

Ondersteuning nodig bij deze of andere ISO-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op