milieu invloed en belasting
ISO 14001

Continu verbeteren van milieuprestaties

Zoek je een milieumanagementsysteem dat verder gaat?

Neem contact op Ontdek de ISO-wekker

ISO 14001

Pragmatisch en ambitieus werken aan verbetering

Beheersen van milieurisico’s, het verbeteren van milieuprestaties en borgen van compliance verplichtingen. Voor onze specialisten is het vanzelfsprekend om te werken aan het continu verbeteren van de milieuprestaties. Een middel hiervoor is de implementatie van een milieumanagementsysteem.

Per 2024 zijn nieuwe amendementen ISO-normen gelanceerd voor ISO 14001, lees hier meer over.

Systematische PDCA-cyclus

Bij het opzetten van een milieumanagementsysteem kijk je naar je organisatie en hoe deze zich verhoudt tot haar omgeving. Naast het doorvoeren van verbeteringen speelt daarna ook het borgen een rol. Voor ons is het vanzelfsprekend om vanuit duurzaamheid te werken aan het continue verbeteren van jouw milieuprestaties. Een middel hiervoor de implementatie van een milieumanagementsysteem op basis van de ISO 14001. De basis voor het milieumanagementsysteem is de PDCA-cyclus.

Aanpak en implementatie

Onze experts ondersteunen je bij het pragmatisch opzetten en implementeren van een milieumanagementsysteem bij het realiseren van je eigen doelen. Wij ontzorgen en adviseren je over het in kaart brengen en beheersen van milieurisico’s. En bij het verbeteren van prestaties op milieugebied en het borgen van compliance verplichtingen. Wij verplaatsen ons in jouw positie en vertalen de norm naar jouw praktijksituatie.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Als onderdeel van het managementsysteem ondersteunen wij je bij milieu compliance. Op deze manier voldoet jouw bedrijf ook in de toekomst aan compliance verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. Je maakt de betrokkenheid van het managementteam/directie aantoonbaar. Maar ook de acties vanuit duurzaamheid en de levenscyclus van je eigen product of dienst.

Neem contact op

Structureel je milieuprestaties verbeteren

Ondersteuning bij deze of andere ISO-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op