Nieuws

CSDDD EU-richtlijn: De impact op bedrijven

CSDDD, Duurzaamheid, Duurzaam, CSRD

Op 24 mei 2024 is de CSDDD definitief aangenomen door de Europese Raad. De afkorting CSDDD staat voor Corporate Sustainability Due Diligence Directive-richtlijn. Deze richtlijn (ook wel de anti-wegkijkwet genoemd) verplicht grote bedrijven om in actie te komen om de negatieve gevolgen van hun activiteiten voor mensenrechten en milieu te beperken en dat in een klimaattransitieplan op te nemen.

Het verschil tussen CSRD en CSDDD

De eerder aangenomen CSRD-richtlijn verplicht bedrijven transparant te rapporteren over de duurzaamheidsaspecten van hun bedrijfsvoering (voornamelijk impacts, kansen en risico’s) terwijl de CSDDD over de daadwerkelijke acties gaat die ze moeten nemen om meer duurzaam te opereren. De CSDDD gaat dus verder dan de CSRD en kijkt ook naar het voorkomen en verhelpen van misstanden in de keten (negatieve impacts). De richtlijn gaat niet alleen over de eigen activiteiten, maar ook over die van bedrijven in de waardeketen.

Voor wie geldig

De toepassing van de richtlijn is afhankelijk van de grootte van de bedrijven volgens het onderstaande tijdschema:

  • 3 jaar (2027) vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn voor bedrijven met meer dan 5.000 werknemers en een omzet van 1.500 miljoen euro.
  • 4 jaar (2028) vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn voor bedrijven met meer dan 3.000 werknemers en een omzet van 900 miljoen euro.
  • 5 jaar (2029) vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers en een omzet van 450 miljoen euro.

De zeer grote bedrijven zullen de eersten zijn die aan de CSDDD moeten geloven. Deze bedrijven zullen hun keten onder de loep moeten nemen en de misstanden (die vaak in niet-EU-landen plaatsvinden) aanpakken.

Wat houdt de richtlijn in

Bedrijven die geraakt worden door de wetgeving moeten een risico gebaseerd systeem opzetten en implementeren om mensenrechten- en milieuschade te monitoren, te voorkomen of te herstellen. Bedrijven worden verplicht een klimaattransitieplan op te stellen en uit te voeren waarin zij aangeven hoe zij de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs (max. 1,5°C opwarming van de aarde) behalen.
De CSDDD legt dus uitgebreide verplichtingen op aan bedrijven die binnen de scope vallen. Het niet compliant zijn kan leiden tot ernstige reputatieschade en hoge kosten. Ook al wordt de richtlijn pas in 2027 van kracht, bedrijven doen er goed aan om zich nu al voorbereiden.

Hoe voor te bereiden

Bedrijven die onder de CSDDD vallen zullen zich vertrouwd moeten maken met de vereisten van deze richtlijn, en deze begrijpen in de context van andere verplichtingen en de daaraan gekoppelde analyses op het gebied van economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden.

Aan de slag met de CSDDD

De CSDDD is een omvangrijke en complexe richtlijn en het zal inspanning vergen om aan de richtlijn te voldoen. Het is aan te raden om op tijd te beginnen met de oriëntatie en het vinden van de juiste informatie. De collega’s Duurzaamheid van BMD Advies volgen de actuele informatie over ontwikkelingen rond duurzaamheid en over de CSDDD uiteraard op de voet.

Duurzaamheid

Hoe nu verder?

Heb je na het lezen van dit artikel vragen rond de CSDDD? Wij helpen je graag.
Neem contact op