Nieuws

Besluit CO₂-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 het Besluit werkgebonden personenmobiliteit in werking. De verplichtingen in dit besluit vloeien voort uit het Klimaatakkoord, waarin afspraken staan over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Ben jij hiervan al op de hoogte en weet je wat het besluit inhoudt? In dit artikel geven we antwoord op een aantal belangrijke vragen.

 Het Besluit werkgebonden personenmobiliteit is uitgesteld van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024.

Doel van het CO2-reductiebesluit

De Rijksoverheid legt in dit ontwerpbesluit een collectief emissieplafond vast dat werkgevers (gezamenlijk) niet mogen overschrijden. Het doel: het terugdringen van de CO2-uitstoot en bedrijven stimuleren duurzame keuzes te maken als het gaat om zakelijke en woon-werkmobiliteit. In 2030 moet de hoeveelheid CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit minstens met 1 megaton (Mton) gereduceerd zijn. Vanaf 2050 mag er zelfs helemaal geen CO2-uitstoot meer plaatsvinden door woon-werk en zakelijk verkeer.

In 2026 evalueert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) of de collectief gestelde reductiedoelen behaald zijn en of bedrijven goed op weg zijn. Zo niet, dan kan er een wettelijke norm worden ingesteld, die verduurzaming in woon-werk en zakelijke mobiliteit afdwingt. Om de klimaatdoelen te behalen, is de verduurzaming van deze mobiliteit hoe dan ook noodzakelijk. Ontdek onze expertisepagina over duurzaamheid.

Voor wie gaat CO2-reductiebesluit gelden?

  • Voor alle bedrijven/organisaties met 100 of meer werknemers.
  • Voor alle publieke rechtspersonen zoals gemeenten, provincies en ministeries

Er zijn ongeveer 8.000 werkgevers met 100 of meer werknemers in Nederland. In totaal werkt bij deze 8.000 werkgevers ruim 60 procent van alle werknemers in Nederland.

Wat moet je registreren en rapporteren?

Als het CO2-reductiebesluit op jouw organisatie van toepassing is dan moet je jaarlijks specifieke gegevens registreren voor een eindrapportage. Het gaat hier om bedrijfstotalen, zodat de privacy van collega’s beschermd blijft. Op basis van de aangeleverde cijfers van alle organisaties waar het besluit voor geldt, beoordeelt het ministerie IenW of de beoogde collectieve reductie wordt gehaald.

Hierbij gaat het om jaartotalen uitgesplitst in:

  • het totaal aantal gereisde kilometers
  • gebruikte vervoersmiddelen
  • gebruikte brandstof

De jaartotalen hebben betrekking op het woon-werkverkeer en alle zakelijke ritten waarvoor een medewerker een financiële vergoeding ontvangt of waarvoor een vervoermiddel ter beschikking is gesteld. Hierbij kun je denken aan een leaseauto of bedrijfsauto, maar ook reizen met je eigen auto, scooter, motor of (brom)fiets, reizen met het openbaar vervoer (bijvoorbeeld bij gebruik van een NS-Business Card of declaraties van treinkaartjes).

Waar registeren met CO2-berekening

Om alle jaarlijkse gegevens te registreren bouwt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) momenteel een digitaal platform. Via een digitaal formulier lever je de gevraagde gegevens aan. Vervolgens berekent het digitale platform de CO2-uitstoot. Je hoeft de CO2-uitstoot dus niet zelf te berekenen. Naar verwachting wordt het digitale platform in de loop van april beschikbaar gemaakt.

Aan de slag? Bekijk de replay van het webinar CO2-reductie werkgebonden personenmobilteit.

Tijdpad van registratie

Zoals het er nu uitziet, gaat de nieuwe regelgeving in op 1 januari 2024, omdat deze gekoppeld is aan de Omgevingswet. De ingangsdatum beweegt dus mee met de ingang van de Omgevingswet (mocht deze opnieuw uitgesteld worden). Als organisatie moet je alle woon-werk en zakelijke reisgegevens van 2024 uiterlijk op 30 juni 2025 registreren op het digitale platform.

Registratie in de praktijk

De overheid heeft de intentie dat het registreren voor jouw organisatie zo min mogelijk extra werk oplevert, door ervoor te zorgen dat het digitale platform goed aansluit op de praktijk en bedrijfsadministratie. Wij merken echter dat er bij organisaties nog veel vragen zijn. BMD Advies houdt daarom de actualiteit rond de wet- en regelgeving werkgebonden personenmobiliteit nauwlettend in de gaten, om jouw vragen tussentijds te beantwoorden.

Energie en transitie

Klimaatdoelstellingen

Wil je weten wat de CO₂-reductierapportage voor jouw organisatie betekent? Of over het verduurzamen van woon-werk en zakelijke mobiliteit? Wij helpen je graag om de passende antwoorden te vinden.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant