Blogs

Duurzaamheid aantoonbaar maken

Steeds vaker ontvangen wij vragen over het aantoonbaar maken van inspanningen op het gebied van duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit moet alleen wel op een juiste en eerlijke manier plaatsvinden om ‘greenwashing’ te voorkomen. Maak het niet mooier, of groener, dan het werkelijk is.

Instrumenten voor MVO-beleid en duurzaamheid

Er zijn veel verschillende keurmerken en instrumenten om de kwaliteit van MVO-beleid aan te tonen. Belangrijk daarbij is dat je kijkt naar wat past bij jouw branche en organisatie. Wil je aan de slag met productduurzaamheid? Dan kom je misschien bij een ander keurmerk uit (bijvoorbeeld Blaue Engel) dan wanneer je wilt laten zien hoe je als bedrijf met duurzaamheid of milieu bezig bent (bijvoorbeeld ISO 14001).

Gestructureerd MVO-beleid

Met MVO-beleid verbeter je het duurzaamheidsprofiel van je bedrijf en formuleer je jouw ambities. Bij het opzetten van een gestructureerd MVO-beleid is een nulmeting of ambitiebepaling (gap-analyse) een eerste stap. Je krijgt inzicht hoe jij op gestructureerde wijze MVO-beleid oppakt en processen volgens planning laat verlopen. Dit doe je door de maatregelen te identificeren om risico’s en kansen op te pakken. Met andere woorden: waar sta jij als bedrijf en waar ga je naar toe?

MVO-scan

MVO vergt een andere blik op de relatie van jouw bedrijf met de leef- en sociale omgeving. Jij bent MVO-bewust als je op zoek gaat naar een manier waarop jouw bedrijf aan de slag kan met duurzaam ondernemen. Het uitvoeren van een MVO-scan helpt hierbij, dat geeft je direct inzicht in wat je al doet en wat nog is te verbeteren. Met MVO beoordeel je bijvoorbeeld:

  • de bedrijfskosten op verschillende niveau’s
  • in hoeverre jouw bedrijf aantrekkelijk(er) op de arbeidsmarkt
  • wat je invulling is aan marktwensen en -eisen

Duurzaamheid is iets anders dan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). MVO wordt veelal gezien als ‘iets doen’ voor de (bedrijfs)omgeving en is al jaren een gangbare term. Bij duurzaamheid als onderdeel van MVO wordt gestreefd naar economische, ecologische, sociale en maatschappelijke rendementen. Veel bedrijven zijn al verder dan ze denken en hebben de nodige investeringen gedaan, zowel in kostenbesparing als in medewerkersbetrokkenheid.

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheid, je bent vaak al veel verder dan je denkt! Om je MVO-inspanningen te borgen legt een periodiek duurzaamheidsverslag (voor ISO 26000) een basis, ook wel een maatschappelijk verslag over de prestaties op het gebied van duurzaamheid. Op deze wijze kijk je zowel op het gebied van sociaal-ethiek en milieu, als naar de economische prestaties. Met een continue input hou je focus op je MVO-bedrijfsdoelstellingen.

Duurzaamheid

MVO en duurzaamheid

Er bestaan veel zogenaamde zelfverklaringen, waarbij je als organisatie zelf beoordeelt hoe duurzaam je bent. Om bijvoorbeeld CO2 neutraal te produceren onderzoek je met een Carbon Footprint je CO2 prestatie. Lees meer hierover in onze expertise CO2-prestatieladder.
Co2-prestatieladder