Modellen

Wat is de Energietransitieladder?

De energietransitieladder is een model dat inzicht geeft op welk niveau je opereert als het op de energietransitie aankomt. Omdat de energietransitie steeds meer vorm krijgt in Nederland en de eisen rondom verduurzaming en transitie steeds strenger worden is dit model relevanter dan ooit.

 

De energietransitieladder

Hoe begin je? Waar zet je op in? Een aantal veelvoorkomende vragen als het gaat om energiebeleid. Veel bedrijven weten niet waar ze moeten beginnen en welke ambities ze nastreven. Het gevolg? Ad-hocbeleid uitvoeren om maar te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De energietransitieladder geeft vorm aan jouw energiebeleid. Wat is het? Hoe werkt het? Met de energietransitieladder werk je volgens een systematische aanpak. Je bedrijf groeit stap voor stap naar energieneutraliteit. Het werkt zelfs twee kanten op: je energiekosten dalen en worden in de onrustige energiemarkt een beter beheersbaar onderdeel van de bedrijfskosten. Tegelijkertijd voldoe je ruimschoots aan de wettelijke verplichtingen!

De treden op de ladder

In de energietransitieladder bepaal je via een nulmeting jouw huidige (energie)positie op de ladder. Ook het ambitieniveau staat centraal. Vooraf maak je kenbaar wat je doelstellingen zijn binnen de energietransitie. Dat is je ‘stip op de horizon’.

De verschillende treden op de trap drukken de voortgang binnen de energietransitie uit. Deze trapsgewijze methodiek is gebaseerd op Trias Energetica:

  • Minimaliseer het energieverbruik;
  • gebruik duurzame energie;
  • ga efficiënt om met fossiele brandstoffen.

De treden van de energietransitieladder zijn:

Energieschuiver

Als energieschuiver is de energietransitie geen integraal onderdeel van je bedrijfsvoering. Jouw bedrijf voldoet aan wet- en regelgeving als hierom gevraagd wordt. Extrinsieke motivatie speelt een rol en je handelt alleen op basis van financiële baten of klantvragen op het gebied van energie. Trias Energetica is niet van strategisch belang en de energietransitie wordt pragmatisch opgelost. Ook is er weinig tot geen aandacht voor hernieuwbare energie zoals zonne-energie of duurzame warmte. Bedreigingen voor de bedrijfscontinuïteit zoals reputatieschade of dreigende uitsluiting op aanbestedingen kunnen redenen zijn om op te schakelen naar de derde trede of hoger op de energietransitieladder.

Advies: Het advies is om bewust stappen te zetten om te voldoen aan de wet- en regelgeving, ook wat betreft informatieplicht energiebesparingen.

Energietwijfelaar

Als energietwijfelaar is de energietransitie ook geen integraal onderdeel van je bedrijfsvoering. Het voldoen aan wet- en regelgeving en kwaliteitseisen staan voorop. Er wordt nog sterk getwijfeld om in te zetten op de energietransitie. Bedrijfsprocessen worden wel geoptimaliseerd, van het terugdringen van de energiekosten tot het voldoen aan wet- en regelgeving en de klantvraag. Trias Energetica is wederom niet van strategisch belang. Je kijkt in geringe mate naar een reductie van het energieverbruik om de kosten te drukken. Het bedrijf is extrinsiek gemotiveerd, door bijvoorbeeld potentiële reputatieschade.

Advies: Zet in op Trias Energetica en maak op proactieve wijze deze onderdeel van jouw bedrijfsstrategie.

Tekst gaat na de afbeelding verder

 

Energiebeginner

Als energiebeginner is de energietransitie al een klein onderdeel in de bedrijfsvoering. Er wordt voldaan aan wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en er wordt op duurzame wijze een stukje van het energieverbruik opgewekt. De optimalisatie van bedrijfsprocessen is erop gericht om de CO2-uitstoot terug te dringen en de energiekosten te drukken. Trias Energetica is nog niet van strategisch belang, maar jouw bedrijf is bereid te veranderen als hier (extern) om wordt gevraagd.

Advies: Maak de energietransitie integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Maak de Trias Energetica leidend binnen je bedrijf met duidelijk doelstellingen om je bedrijfsambities hard te maken.

Energievolger

Als energievolger is de energietransitie een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Er wordt gekozen voor nieuwe standaarden en er is een duidelijke koers. Middels energiemanagementsystemen wordt de transitie bijgehouden. Bedrijfsprocessen worden continu geoptimaliseerd om de CO2-uitstoot te reduceren tot nul en het energieverbruik te verminderen. Ook is er aandacht voor hernieuwbare energie en wordt er gekeken naar het verduurzamen van de warmtevraag.

Advies: Zet de huidige koers voort en werk toe naar een eigen maatwerk energiebeleid en transitie. Denk hierbij aan het opzetten van langeretermijndoelstellingen.

Energieleider

Als energieleider loop je voorop in de energietransitie. Zo is de energietransitie een van de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsvoering. Het implementeren van nieuwe standaarden en kiezen van een eigen koers staat voorop. Middels een energiemanagementsysteem wordt de voortgang geborgd en zo nodig worden bedrijfsprocessen drastisch veranderd. De CO2-uitstoot moet naar nul en Trias Energetica is van strategisch belang voor de organisatie.

Advies: Er is volop ruimte voor hernieuwbare energie en geen ruimte meer voor fossiele brandstoffen. Zet blijvend in op nieuwe technologieën en transitiemogelijkheden.

Meer over onze aanpak

We gaan samen met jullie zitten voor een brainstormsessie. Tijdens zo’n sessie bepalen we de ambitie; een stip op de horizon. Daarna volgt de energietransitieladder, oftewel de nulmeting. Je weet dan waar je staat en waar je naartoe wil. Dan rest nog de vraag: hoe kom je daar? Door het volgen van een maatwerk plan, waarbij je stap voor stap weet waar jouw focus ligt met welk resultaat. Benieuwd hoe wij de energietransitieladder bij jou inzetten? Lees verder op onze expertise pagina.

Energie en transitie

Hoe begin je? Waar zet je op in?

Benieuwd hoe wij de energietransitieladder bij jou inzetten?
Neem contact op
Lees verder

Meer over energie en transitie