Energietransitieladder

Ambitie-nulmeting uitvoeren met toetsing op energietransitie

De start van een gestructureerd energiebeleid is om de huidige situatie van jouw bedrijf in kaart te brengen. De energietransitieladder is hierbij een praktisch hulpmiddel.


Ad hoc-beleid herkenbaar?

Van ad hoc naar gestructureerd energiebeleid

Veel bedrijven weten niet waar ze moeten beginnen en weten ook niet welke ambitie zij nastreven. Met het gevolg dat ze een ad-hocbeleid voeren rond het voldoen aan de wet- en regelgeving. Bedrijven missen het inzicht en het overzicht voor het nemen van haalbare stappen. BMD Advies biedt gericht hulp bij het maken van de vertaalslag naar gestructureerd energiebeleid, in de vorm van de energietransitieladder.

Nulmeting ambitie

Hoe creëert de energietransitieladder een weg naar energietransitie op maat? Met de energietransitieladder bespreken en bepalen we samen met jou de ambitie van je bedrijf. Waar wil je bedrijf naartoe op het gebied van energietransitie? Vervolgens starten we een nulmeting door jouw bedrijf te toetsen: waar liggen de besparingen (quick wins) exact en staat jouw bedrijf op de energietransitieladder?

Gepersonaliseerd plan van aanpak

We komen langs voor een bedrijfsbezoek. Daaruit volgt een rapportage en een positie op de ladder. Vervolgens gaan we in gesprek over het plan van aanpak. We bespreken de acties om de ambitie te bereiken. De rapportage laat eenvoudig zien welke uitdagingen binnen het bedrijf op korte, middellange en lange termijn geschikt en haalbaar zijn om de ambitie te behalen.

Resultaten

Met de energietransitieladder zijn besparingen tot wel 40% te realiseren. Het mes snijdt aan twee kanten: de energiekosten dalen en worden in de roerige energiemarkt een beter beheersbaar onderdeel van de bedrijfskosten. Tegelijkertijd voldoet jouw bedrijf ruimschoots aan de wettelijke verplichtingen.

Neem contact op

Energie om aan de slag te gaan

Wil je ondersteuning bij deze of andere energie-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op