Modellen

Wat is de Trias Energetica?

De Trias Energetica (ook bekend als Trias Energica) is een drie-stappen strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze zijn: het minimaliseren van energiegebruik, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruiken van fossiele brandstoffen. De Trias Energetica is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft en vormt de basis voor het verduurzamen van gebouwen.

Het doel van de Trias Energetica

De Trias Energetica wordt ingezet als strategie voor het nemen van energiebesparende maatregelen, maar ook dat deze maatregelen op een efficiënte manier samenwerken. Efficiënt is hierin: zo duurzaam mogelijk, zo energiezuinig mogelijk en zo veel mogelijk uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast ook kosteneffectiviteit, waarbij meer energie wordt bespaard per bestede euro.

De stappen van de Trias Energetica

1. Minimaliseer het energieverbruik

Ga aan de slag met het verminderen van het energieverbruik. Je kunt hierbij denken aan maatregelen als het isoleren van gevels, daken en vloeren, dubbelglas of HR-glas, lampen vervangen voor LED-verlichting of bijvoorbeeld energiezuinigere machines aanschaffen.

Ook als er al energie wordt gebruikt uit hernieuwbare bronnen is het minimaliseren van het energiegebruik belangrijk, deze duurzame energie kan namelijk niet voor iets anders worden gebruikt. En denk er aan dat vanaf 1 januari 2023 moet (vanuit Bouwbesluit) elk kantoor groter dan 100 m² minimaal energielabel C hebben. Voldoet je pand niet aan deze eis, dan mag het vanaf dat moment niet meer als kantoor gebruikt worden.

2. Gebruik van duurzame energie

Energie opwekken is geen manier om energie te besparen, hierom komt het gebruik van duurzame energie als tweede stap. Er zijn veel duurzame technieken in te zetten. Voor warmte kun je denken aan restwarmte, zonneboiler of warmte- en koudeopslag. Voor energie kun je denken aan windmolens en zonnepanelen. Als je besluit zelf energie op te wekken, kun je de niet-gebruikte elektriciteit terug leveren aan het elektriciteitsnet.

3. Efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen

Soms zijn er alternatieven voor fossiele brandstoffen, denk aan het vervangen van diesel auto’s door elektrische auto’s. Maar de vraag is hoe realistisch het is om iedere leaseauto in jouw organisatie te vervangen door een elektrische auto. Soms ontkomen we niet aan het gebruik van fossiele brandstoffen. In dit geval is de strategie: Als het niet anders kan, dan wel zuinig. Een hybride auto is misschien wel een optie, of het vervangen van een ketel door een zuinigere ketel.

Trias Energetica

In de praktijk

De Trias Energetica vormt een sterke basis voor bedrijven om mee te doen aan de energietransitie, of het verduurzamen van jouw organisatie. Lees hoe je Trias Energetica stappen je kansen op duurzame energie in de praktijk verder helpen.

Energie en ondernemend Nederland
Energie & transitie

Maak kennis met onze expertises

Op het gebied van energie en transitie ondersteunen onze adviseur bedrijven op gebied van CO2, EED, informatieplicht energiebesparing en inkoop van energie.
Energie & transitie
Lees verder

Meer over energie en transitie