Energietransitie

Start met duurzaam ondernemen en zet in op de energietransitie!

De beste energie is de energie die je niet gebruikt. Dit is goed voor de portemonnee, reductie van CO₂-uitstoot en het klimaat.


Het klimaatakkoord

Het klimaatakkoord geldt als de basis voor de energietransitie. Het klimaatakkoord (2019) is ook een belangrijk onderdeel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. In het klimaatverdrag hebben 195 landen, waaronder Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de wereldtemperatuur te beperken tot een maximum van 2°C. Het akkoord heeft als doel de uitstoot van CO₂ in 2030 met 49% te verlagen ten opzichte van 1990. Er zijn afspraken gemaakt met verschillende sectoren; Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Mobiliteit & Landbouw en landgebruik.

Hernieuwbare en duurzame energie

Om de uitstoot van CO₂ te verlagen moeten we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en volledig overgaan op hernieuwbare ofwel duurzame energie. Aan deze transitie moet je als bedrijf meewerken. De komende jaren verandert veel wet- en regelgeving om de klimaatdoelen te realiseren.

Denk je aan energietransitie, denk dan aan Trias Energetica. Een drie-stappen strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. Zo minimaliseer je energieverbruik, vergroot je de kansen op het gebruik van duurzame energie in de praktijk en ga je efficiënt om met fossiele brandstoffen. Dit staat centraal in de energietransitie en de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame hernieuwbare energiebronnen.

Hernieuwbare energie: Hernieuwbare energie ofwel duurzame energie is energie afkomstig van natuurlijke (hulp)bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit wind, zon, bodem, waterkracht, buitenluchtwarmte en biomassa.

Investeer in de toekomst

Als bedrijf moet je mee in deze energietransitie, maar hoe ga je hiermee om? Dat doe je met een toekomstbestendig energiebeleid, dit brengt je verder! Je verzekert de continuïteit van je bedrijfsvoering en verhoogt de efficiëntie van je bedrijf. Daarnaast voldoe je aan toekomstige wet- en regelgeving en reduceert je impact op het klimaat. Zet een stip op de horizon en stel korte-, middellange- en langetermijdoelen op. Dit geeft je richting en sturing. Een goed hulpmiddel hierbij is onze Energietransitieladder.

Naast je op maat gemaakte energiebeleid gelden er ook wetten en regels op het gebied van de energietransitie. De wetten en regels hebben betrekking op energiebesparende maatregelen en duurzame alternatieven. Hieronder de belangrijkste op een rij:

  • Energiebesparingsplicht: De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. De energiebesparingsplicht valt vanaf 1 juli 2023 uiteen in een nieuwe informatieplicht en een onderzoeksplicht.
  • Informatieplicht energiebesparing: Bedrijven zijn verplicht hun verbruik te rapporteren wanneer hun jaarverbruik hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 aardgas. Daarnaast ben je verplicht energiebesparende maatregelen (In 2023 ook geldend voor gasverbruik) te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze maatregelen komen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML).
  • Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) Audit: Verplicht bedrijven een EED- audit uit te voeren als het bedrijf meer dan 250 fte heeft, een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen of een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.
  • Energiemanagementsystemen: Wanneer een bedrijf in bezit is van een ISO 50001-certificaat, CO₂-prestatieladdercertificaat of CO₂-reductiemanagementcertificaat dan kan het vrijstelling krijgen van de EED auditplicht.
  • Energielabel C kantoren 2023: Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal over energielabel C beschikken. Is dit niet het geval? Dan mag de ruimte niet meer gebruikt worden als kantoor.

Meer informatie over de wet- en regelgeving rondom de energietransitie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Begeleidingstrajecten energietransitie

Weet je als bedrijf niet waar je moet beginnen? Geen bedrijf staat er alleen voor. BMD Advies is jouw steun in de rug. Vaak zit je als bedrijf in de drukte van de dag. De weken en maanden vliegen zo voorbij. Onze adviseurs begeleiden je graag en vertalen de kennis naar jouw praktijksituatie. We volgen de actualiteiten, spelen direct in op kansen en realiseren duidelijke resultaten. Of het gaat om toekomstige oplossingen die langlopende investeringen vereisen of kortetermijndoelstellingen. We staan voor je klaar.

Volledige begeleiding

Onze adviseurs hebben ruime ervaring in de begeleiding op het gebied van duurzame en besparende energietechnieken zoals zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen. Daarbij streven wij naar een langdurige relatie: van implementatie naar het borgen en het volgen van de aanpassingen die zijn ingevoerd. Uiteraard monitoren we hierbij of jouw bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Gesubsidieerde transitie

Veel bedrijven kunnen gebruikmaken van verschillende subsidies en regelingen die de energietransitie toegankelijker maken. Uiteraard zetten we deze subsidiemogelijkheden voor je op een rij.

omgevingsvergunning
Energie & transitie

Zet vandaag nog in op de energietransitie

Ontdek ons expertisegebied Energie & transitie.

Energie & transitie
FAQ

Veel gestelde vragen over de energietransitie

Staat jouw vraag over de energietransitie hier niet tussen? Neem dan contact op met onze specialisten.