Nieuws

Eigen energie opwekken: het dak op!

De afgelopen periode is Nederland koploper geworden voor wat betreft zonne-energie. Dit jaar is er tot september al meer opgewekt dan in 2021 in het hele jaar volgens dagblad Trouw. Dit is te danken aan zonnepanelen op de daken van woningen en de groei van het aantal zonneparken, maar ook aan lange dagen met veel zonlicht en het ruimhartige subsidiebeleid. De huidige opwekking is echter nog niet voldoende in relatie tot de doelstelling.

Nederland heeft als doelstelling om in 2030 al 35 TWh hernieuwbare elektriciteit op te wekken, zoals in het Klimaatakkoord afgesproken is, en zoals dit in de Regionale Energiestrategieën is geïmplementeerd. Als gevolg hiervan is er dus nog meer hernieuwbare energie nodig, voor elektriciteit vooral in de vorm van zonne- en windenergie’.

Meervoudig ruimtegebruik

De uitdaging is enorm. Dit vanwege onder andere de schaarste aan ruimte, de beperkte stroomnet-capaciteit, de transitie naar een circulaire economie en daarnaast ook nog de energiecrisis en de afhankelijkheid van aardgas. Het sleutelwoord is ‘meervoudig ruimtegebruik’. De ‘Zonnebrief’ van minister Jetten voor Klimaat en Energie van 20 mei 2022 aan de Tweede Kamer beoogt ook utiliteitsgebouwen in te zetten voor zon-op-dakprojecten en geeft een samenvatting van de speerpunten en randvoorwaarden voor het beleid.

Versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving is noodzakelijk, zoals het betreffende beleidsprogramma dit in 5 programmalijnen vaststelt, en waarvan het wetsvoorstel uiterlijk op 1 juli 2025 in werking treedt (RVO).

Bedrijfsgebouwen vanaf 2025 verplicht

Het voorstel heeft tot doel om vanaf 2025 op daken van nieuwe bedrijfsgebouwen groter dan 250 m2, zoals fabrieken, winkels of kantoorgebouwen, zonnepanelen voor elektriciteit en/of zonnecollectoren voor zonnewarmte te leggen. De verdere regels voor bestaande gebouwen en bestaande daken die nu nog draagkrachtproblemen hebben, worden nog uitgewerkt.

Tegelijkertijd blijft de salderingsregeling van kracht, dus met de zonnepanelen opgewekte stroom blijft voorlopig volledig verrekenbaar. De afbouw is met twee jaar uitgesteld; tussen 2025 en 2031 wordt geleidelijk afgebouwd.

De energiebesparingsplicht voor bedrijven wordt daarnaast gewijzigd. De opwekking van eigen energie met een terugverdientijd van korter dan 5 jaar wordt wettelijk verplicht. Dankzij de huidige gasprijs en ondanks de hogere marktprijs van zonnepanelen blijft zonne-energie kostenefficiënt. Daarnaast moeten we niet vergeten dat het uiteindelijk over het klimaat gaat: naast adaptatie moeten we ook de CO2-uitstoot verminderen, en daarvoor in hernieuwbare bronnen denken (zoals zon of wind).

Het is dus van belang om rekening te houden met eigen opwekking bij de aanbouw of verbouw van panden. Daarnaast is het goed om alvast na te gaan in hoeverre zonnepanelen op bestaande locaties toepasbaar zijn. Lees meer over Energietransitie op onze themapagina.

Meer over energie en transitie

Heb jij plannen voor het opwekken van eigen energie? Onze experts kijken met je mee wat de mogelijkheden zijn.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant