Modellen

5W/Simpele Incidentanalyse Methode

In de managementliteratuur komt 5W, “5x why” of “Wie, wat, wanneer, waar, waarom” vaak voor om problemen efficiënt te kunnen analyseren. De SIM (Simpele Incidentanalyse Methode) is een simpele analyseboom, gebaseerd op het 5W-principe en voornamelijk gericht op het opsporen van gefaalde barrières en de herstelmaatregelen (daaraan gekoppeld de onderliggende oorzaken). Voor complexere situaties of ongevallen raadt de SIM aan een diepgaandere analyse uit te voeren. 

Het model

De SIM wordt uitgevoerd door vanaf de ongewenste gebeurtenis/incident – per analysepad – 5 keer de waaromvraag te stellen. Bij het beantwoorden van elke waaromvraag ontstaat een subincident. Per subincident wordt een maatregel bepaald waarmee het subincident voorkomen had kunnen worden. Vervolgens wordt per maatregel bepaald waarom deze gefaald heeft. Hierdoor moet je automatisch per subincident nadenken over de gefaalde barrière en de oorzaak die daaraan ten grondslag lag. Deze methode kan daarom worden uitgevoerd vanaf operationeel (MBO) niveau, kan door 1 persoon tot een klein team toegepast worden en is eenvoudig te leren.  

De analyseboom

De analyseboom bestaat uit verschillende w-vragen. Het pad start met de vraag: ‘Wat is er gebeurd?’ en ‘Waardoor kon dit gebeuren?’ Daarna volgen de hoe en de waarom vragen. Hoe had het incident voorkomen kunnen worden en waarom gebeurde het incident.

Daarna kijk je wat er van invloed was op het incident. Waarna je dezelfde hoe en waarom vragen stelt, als bij de eerste vraag. Tot slot stel je opnieuw de vraag waarom dit kon gebeuren. Dit herhaal je tot dat je bij onderliggende zaken komt.

Neem contact op

Jouw methode kiezen

Naast deze methode zijn er nog véél meer types en varianten van analysemethoden te vinden. Heb je vragen over een de specifieke situatie in jouw bedrijf of praktische implementatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.
Neem contact op
Lees verder

Meer methodes