Modellen

Vlinderdas (“bow tie”)-model 

Het vlinderdasmodel heeft zijn naam te danken aan de vorm van het model. De kracht van de BowTie-methode ligt in de duidelijke visualisatie, hierdoor kunnen de risico’s en beheersmaatregelen efficiënt worden gecommuniceerd.  

Het model

Het vlinderdasmodel lees je van links naar rechts. In de knoop in het midden wordt de directe aanleiding van de arbo of milieu calimiteit geplaatst. Links van de knoop staan alle mogelijke oorzaken genoteerd. De linkerkant van het model draait alles om preventie. Aan de rechterkant worden de mogelijke gevolgen van een risico genoteerd. Hier gaat het om de effecten, gevolgen, bestrijding en om bijbehorende repressieve maatregelen. Uiteindelijk resulteert dit in een overzichtelijk diagram van een gebeurtenis (risico) met de mogelijkheden om te handelen, simpel in één model, in kaart gebracht. 

Toepassing op jouw organisatie

Hoewel het idee van het vlinderdasmodel relatief simpel is hangt de uitkomst van deze methode in grote mate af van degene die hem invult. Het is een brede aanpak waarbij een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn en risicobenadering wordt verondersteld. De methode is wel gemakkelijk te leren en kan door 1 persoon tot een klein team toegepast worden.  

Neem contact op

Jouw methode kiezen

Naast deze methode zijn er nog véél meer types en varianten van analysemethoden te vinden. Heb je vragen over een de specifieke situatie in jouw bedrijf of praktische implementatie? Laat het ons weten, wij denken graag met je mee.
Neem contact op
Lees verder

Meer methodes