Blogs

Aan de slag met richtlijnen voor opslag van lithiumbatterijen

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk komt er zicht op het ontstaan van opslagrichtlijnen voor lithium-energiedragers (opslag richtlijn PGS 37). Regelmatig horen we in het nieuws dat ’elektrische accu’s’ spontaan in brand vliegen. Dat dit niet zonder gevaar is, mag duidelijk zijn. En jazeker, je kan nu al iets doen. Waar moet je zoal op letten?

Wat heb jij in huis?

Als je verschillende lithiumbatterijen op locatie hebt, is het zinvol te kijken of je aan de nieuwe richtlijnen van de PGS 37 voldoet (PGS 37-1 of PGS 37-2).  Om dit te bepalen maak je binnen de ‘PGS-nieuwe stijl’ gebruik van beoordelingsscenario’s. Je kijkt naar de maatregelen die hierbij horen en of je die al hebt geregeld. Als je deze beoordeling eenmalig goed hebt gemaakt, heb je direct een kapstok voor de toekomst. We gaan tenslotte steeds meer heroplaadbare accu’s gebruiken.

Met ingang van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) worden maatregelen over de risicobeheersing opslag en niet in gebruik zijnde lithiumhoudende energiedragers wettelijk vastgelegd. Dit zijn dan vooral accu’s in handgereedschappen zoals(accuschroef)boormachines, maar ook accu’s voor elektrische fietsen, heftrucks, telefoons, laptops/tablets.

Richtlijn voor het meest voorkomende gevaar

Lithium accu’s kunnen door temperatuurverhoging ontbranden en ontploffen. De batterijen zijn zeer moeilijk te blussen en bij de brand komen gevaarlijke gassen vrij. De oorzaak is vaak kortsluiting of oververhitting, wat weer een gevolg kan zijn van het laten vallen/stoten van een accu. Om de kans te beperken dat er brand ontstaat en dat deze zich uitbreidt, zijn er eindelijk twee richtlijnen (PGS 37-1 en PGS 37-2) in de maak. De PGS 37 is namelijk nog in conceptfase en aan veranderingen onderhevig. Hierbij geldt een duidelijke bepaling van wat de ondergrens is. Wanneer geldt de PGS 37 nu wel of juist niet?

De nieuwe PGS 37-1 en PGS 37-2: PGS 37 is een afkorting voor Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen nummer 37. Deze PGS 37 gaat specifiek over opslag van lithiumhoudende energiedragers. Een welbekende is de PGS 15, opslag van gevaarlijke stoffen. Lees meer over PGS.

Hoe bepaal je welke PGS 37 voor jouw bedrijf geldt?

  • De PGS 37-1 gaat over grote ‘energieopslagsystemen’ (EOS), dus grote batterijen, denk aan aggregaten bij bouwplaatsen en evenementen (kermis, etc.) of units bij windmolens. Als jouw EOS > 20 kWh heeft en aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk dan geldt de PGS 37-1 en anders geldt de PGS 37-2.
  • Naar verwachting is bij de meeste bedrijven de PGS 37-2 van toepassing. Is er dan helemaal geen uitzondering? Jawel, als je onder de ondergrens blijft. Tevens valt werkvoorraad, het opladen en de stalling minder dan een week (wanneer niet in gebruik) buiten de PGS 37-2. Deze ondergrens lijkt sterk op een berekening die binnen de ADR (wegtransport van gevaarlijke stoffen) wordt gebruikt.

 

Neem contact op

Aan de slag met PGS 37

Vragen over de opslag van lithiumbatterijen en de regels die van toepassing zijn op jouw organisatie? Neem contact op met onze adviseurs!
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant